Naziv
Diplomski rad na studiju Nederlandistike
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
15
Šifra
124373
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Seminar
0

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 4. semestar