Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
Konzultacije
Soba
C-113
Telefon
E-mail
ntomaseg@ffzg.hr

Rođen 1991. godine u Zagrebu, gdje pohađa osnovnu školu i I. gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 2016. godine završava studij povijesti i filozofije obranivši diplomske radove: „Guvermentalna funkcija razvoja statistike u Banskoj Hrvatskoj tijekom druge polovice 19. stoljeća“ i „Kantova filozofija povijesti u kontekstu njemačkih prosvjetiteljskih rasprava“. Dobitnik je nagrade za izvrsnost na preddiplomskom studiju povijesti, kao i stipendije grada Zagreba. Ak. god. 2016./2017. upisuje poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu. U veljači 2022. godine obranio je doktorsku disertaciju na temu „Modernistički pokret mladih u hrvatskoj kulturi i politici na prijelomu 19. i 20. stoljeća“ (mentorica: prof. dr. sc. Iskra Iveljić). Od 2017. do 2020. bio je član projekta Hrvatske zaklade za znanost Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu voditeljice prof. dr. sc. Iskre Iveljić. Od 2018. godine zaposlen kao asistent na Katedri za hrvatsku povijest, gdje drži nastavu u sklopu predmeta Hrvatska povijest 19. stoljeća, Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću, kao i izborne predmete Problemi hrvatske moderne te Historiografija i nacionalizam (nositelj: doc. dr. sc. Branimir Janković). Područja interesa: moderna intelektualna povijest, studije nacije i nacionalizma, povijest znanja i znanosti te teorija i povijest historiografije.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Nadilaženje nacionalne paradigme u historiografiji: teorijski izazovi i metodološke alternative
2020 - 2020 Masovna politika i intelektualci u povijesnoj perspektivi Suradnik
2017 - 2020 Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške monarhije u jugoslavensku državu

Ključni istraživački interes
  • Intelektualna povijest
  • Moderna povijest
  • Teorija i povijest historiografije
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti (Član)
Članstva u organizacijskim odborima skupova
  • 2020. Transitions out of Empire in Central and Southeastern Europe, HRZZ projekt Tranzicija hrvatskih elita iz Habsburške Monarhije u jugoslavensku državu; Odsjek za povijest, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (-, -)
  • 2018. International PhD Students' Conference „Revolutions and Upheavals in History“, Poslijediplomski doktorski studij moderne i suvremene povijesti, Filozofski fakultet Sveučilišta Zagrebu (-, -)

Opis znanstvene djelatnosti
Bibliografija: https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/367974

Radovi dostupni na: https://ffzg.academia.edu/NikolaTomašegović