Naziv
Hrvatsko društvo i kultura u 19. stoljeću (1790.-1918.)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
6
Šifra
117684
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj

Na ovom predmetu pruža se produbljeniji studij hrvatskog društva i kulture u 19. stoljeću, pa studenti mogu sagledati društvene promjene u vrlo širokoj perspektivi te se osim temeljnih procesa i činjenica upoznati i sa mikrohistorijskim fenomenima svakodnevnog života svih društvenih slojeva.Sadržaj
 1. uvodne napomene, prikaz izvora i literature
 2. Elita kasnostaleškoga društva – plemstvo.
 3. Staleško građanstvo.
 4. Stanje na selu u Banskoj Hrvatskoj do 1848.
 5. Komunalno društvo uže Dalmacije i društvo Dalmatinske Zagore.
 6. Društvene promjene u Istri tijekom 19. stoljeća.
 7. Povojačeno društvo Vojne krajine do 1848. Zameci građanstva u vojnim komunitetima.
 8. Ekohistorija Vojne krajine. Prilagodba Vojne krajine civilnom ustroju.
 9. Razvoj modernog građanskog društva i kulture u svim hrvatskim zemljama – usporedni prikaz.
 10. Razvoj modernog građanskog društva i kulture u svim hrvatskim zemljama – usporedni prikaz.
 11. Razvoj modernog građanskog društva i kulture u svim hrvatskim zemljama – usporedni prikaz.
 12. Moderno građansko društvo i njegova kultura. Svakodnevica u gradu - urbanizacija, komunalna infrastruktura, zabava. Postignuća u intelektualnom stvaralaštvu.
 13. Raslojavanje seljaštva u 2. polovici 19. stoljeća. Navike, običaji i vjerovanja na selu. Seljačka obitelj u društvenim promjenama.
 14. Položaj žena
 15. Zaključne opaske.

Ishodi učenja
 1. kritička evaluacija izvora i literature
 2. korištenje neverbalnih povijesnih izvora (vizualni materijal, predmeti materijalne kulture)
 3. sposobnost održavanja samostalnih prezentacija i referata te opsežnih seminarskih radova
 4. kritička refleksija povijesnih zbivanja
 5. korištenje stranih jezika u izvorima i literaturi
 6. implementacija interdisciplinarnih pristupa
Metode podučavanja
tumačenje, izlaganje,deskripcija,komparacija na predavanjima; diskusije na seminarima; terenski rad, e-učenje
Na seminarima se studenti potiču na kritičku refleksiju, njegovanje diskusije, na primjenu interdisciplinarnih pristupa (analiza književnih djela ili vizualnih izvora)
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se sudjelovanje i aktivnost u nastavi, kvaliteta pisanih radova (1 esej, 1 seminarski rad) te uspjeh na usmenom dijelu ispita

Obavezna literatura
 1. Mirjana Gross-Agneza Szabo, Prema hrvatskom građanskom društvu, Zagreb, 1992.
 2. M. Gross, O položaju plemstva u strukturi elite u sjevernoj Hrvatskoj potkraj 19. i na početku 20. stoljeća, Historijski zbornik 1978.-79, 123-149.
 3. Jasna Čapo Žmegač et al., ur., Svagdan i blagdan hrvatskoga puka, Zagreb, 1998.
 4. Kaser, Karl, Slobodan seljak i vojnik. Povojačeno društvo (1754.-1881.), sv. 2, Zagreb, 1997.
Dopunska literatura
 1. Popis dopunske literature je promjenjiv (s obzirom da će nastava u seminaru obuhvatiti i mikrohistorijske teme
 2. Bidermajer u Hrvatskoj 1815-1848., Zagreb, 1997.
 3. Historicizam u Hrvatskoj, Zagreb, 2000.
 4. Secesija u Hrvatskoj, Zagreb, 2004. (katalozi izložaba Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu, posljednja dva dostupna i na CD-u)
 5. Suzana Leček, Literatura za seljaštvo i njeno prihvaćanje u selima Hrvatske i Slavonije 1870-1900, u: Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 28, 1995., str. 138-157.
 6. Stijepo Obad, Dalmatinsko selo u prošlosti, Split, 1990.
 7. Identitet Istre – ishodište i perspektive, Marino Manin et al., ur., Zagreb, 2006
 8. Natalija Rumenjak, Srpski zastupnici u Banskoj Hrvatskoj. Okvir za kolektivnu biografiju 1881.-1892., Zagreb, 2003.
 9. Iskra Iveljić, Očevi i sinovi. Privredna elita Zagreba u drugoj polovici 19. stoljeća, Zagreb, 2007.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 3. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 4. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 7. semestar