Akademski stupanj
Zvanje
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavistiku
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail
darialazic19@gmail.com

Daria Lazić rođena je 1988. godine u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i V. gimnaziju. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je 2017. godine diplomski studij švedskoga jezika i kulture te kroatistike. Tijekom studija godinu dana provela je na studentskoj razmjeni na Sveučilištu u Uppsali u Švedskoj, gdje je izradila diplomski rad iz područja švedske dijalektologije. Godine 2013. dobila je stipendiju islandske vlade za studij islandskoga jezika i kulture te je 2016. završila preddiplomski studij islandskoga kao stranoga jezika na Islandskome sveučilištu u Reykjavíku. Od 2017. godine kao vanjska suradnica na Katedri za skandinavistiku izvodi nastavu iz kolegija Skandinavija i Skandinavci, a od 2018. iz kolegija Suvremeni islandski jezik. Od svibnja 2018. zaposlena je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u suradničkome zvanju asistenta, a iste godine upisuje i poslijediplomski doktorski studij lingvistike na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.

Razdoblje Naziv Uloga