Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
Konzultacije
Soba
Telefon
E-mail