Naziv
Europska i svjetska povijest 1918. - 1945.
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
8
Šifra
52638
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Unutar sadržaja ovoga predmeta studenti će se upoznati s društveno-političkim zbivanjima i procesima u europskoj i svjetskoj povijesti u međuratnom razdoblju i za vrijeme Drugog svjetskog rata. Posebna će se pažnja posvetiti raspravljanju i tumačenju povijesno-političkih koncepata i pojmova koji su bitni za razumijevanje promjena koje je uzrokovao Prvi svjetski rat. Pojedini povijesni fenomeni toga razdoblja objasnit će se regionalnim i globalnim pristupom. Studenti će se osposobiti za samostalno služenje izvorima i literaturom. To će im pomoći u produbljivanju i dopunjavanju stečenog znanja, a osobito u razvijanju sposobnosti kritičkog mišljenja, odgovornom prihvaćanju stvarnosti (povijesne i suvremene) te stjecanju opće kulture primjerene visokom obrazovanju.
Sadržaj
 1. Predavanja: Uvod u dvadesteo stoljeće: politički, socijalni i kulturni procesima koji su obilježili svijet na pragu 20. stoljeća. Pregled historiografije. Seminar: Dogovor oko seminarskih obaveza.
 2. Predavanja: Mirovne konferencije i uspostava versailleskog poretka. Seminar: Rasprava o temama za obradu i podijela seminarskih zadataka.
 3. Predavanja: Socijalističke revolucije i njihove posljedice Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 4. Predavanja: Demokracija u međuratbom razdoblju: obilježja, vrijeme uspona i uzroci krize. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 5. Predavanja: Nacionalni pokreti, nacionalizam i nacionalne manjine u međuratnom razdoblju. Seminar: Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 6. Predavanja: Društvo u tranziciji: socijalni i kulturni trendovi i procesi međuratnog razdoblja. Seminar: Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 7. Predavanja: Društvo u tranziciji: znanost i umjetnost u međuratnom razdoblju. Seminar: Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 8. Predavanja: Ekonomski procesi međuratnog razdoblja i uzroci Velike ekonomske krize .Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 9. Predavanja: Modeli izlaska iz ekonomske krize ( New Deal, regionalni ekonomski savezi, ekonomski nacionalizam i plansko gospodarstvo). Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 10. Predavanja: Totalitarizam: obilježja i uporišta. Fašizam. Nacizam. Staljinizam. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 11. Predavanja: Politika međunarodne stabilizacije i mira: od pacifizma do appeasementa. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 12. Predavanje: Drugi svjetski rat- totalni rat. Politički i vojni aspekti rata, obilježja te ekonomske, socijalne i političke posljedice totalnog rata. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 13. Predavanja: Vrijeme genocida: od pokolja Armenaca do Holokausta. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 14. Predavanja: Nacrti za svijet poslije rata. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.
 15. Predavanja: Zaključna razmatranja. Seminar: izlaganje i rasprava o odabranim temama.

Ishodi učenja
 1. Tumačenje povijesnih fenomena i procesa i društvenoh struktura za Eurospku i svjetsku povijest 1918.-1945.
 2. Identificirati literaturu i izvore relevantnu za Eurospku i svjetsku povijest 1918.-1945.
 3. Kritički analizirati podatke iz izvora i literature.
 4. Prezentirati rezultate učenja i istraživanja u usmenoji pisanoj formi, pazeći pri tome na etičnost i pravilno korištenje znanstvenog aparata.
 5. Analazirati ključne društvene, ekonomske i socijalne procese datog razdoblja.
 6. Uvažavati rodne, nacionalne, vjerske i kulturne različitosti.
Metode podučavanja
Metode nastave temelje se na kombinaciji izlaganju "ex cathedra" s diskusijom i analize relevantnih tekstova.
Metode ocjenjivanja


Elementi ocjene su: redovito pohađanje i aktivnost na nastavi (10%), kvaliteta studentskih prezentacija i pismenih radova (40%), uspjeh na ispitu(50%).

Obavezna literatura
 1. Rene Lovrenčić. Nemirni mir : svijet 1918.-1939. Zagreb : Mala zvona, 2011
 2. Povijest svijeta od početka do danas. «Naprijed», Zagreb, 1990., str. 600-697.
Dopunska literatura
 1. Mark Mazower, Mračni kontinent: Europsko 20. stoljeće. Zagreb: Prometej, 2004.
 2. Margaret Macmillan. Mirotvorci: Šest mjeseci koji su promijenili svijet. Zagreb: Naklada Ljevak, 2008.
 3. Richard Overy. Diktatori: Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija. Zagreb: Naklada Ljevak, 2005.
 4. Robert O. Paxton. Anatomiija fašizma. Zagreb: Tim press, 2012.
 5. Ian Kershaw. Do pakla i natrag: Europa 1914. - 1949. Zagreb: Fraktura, 2017.

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 5. semestar