Naziv
Evolucija čovjeka
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
52354
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznati studente s evolucijom ljudskog roda i trenutačnim stanjem u istraživanju razvoja čovjeka. Kroz predavanja studenti će dobiti uvid u razvoj evolucijske misli, povijest razvoja paleoantropologije i teoriju evolucije. Upoznati će se s glavnim metodama datiranja i klasifikacije kao i glavnim istraživačima te fosilnim nalazima hominina od njihove prve pojave na tlu Afrike prije otprilike 6 milijuna godina, pa sve do pojave morfološki modernog čovjeka na tlu Europe u vremenu između 30 i 40.000 godina prije sadašnjosti. Nadalje, prateći predavanja i čitajući odabranu literaturu, studenti će dobiti uvid u glavne teorije vezane uz razvoj čovjeka. Predavanja će biti uglavnom temeljena na biološkom razvoju, ali i dopunjena najvažnijim arheološkim i genetičkim rezultatima vezanim uz proučavanje razvoja ljudskog roda. Nadalje, putem laboratorija studenti će imati prilike koristiti se najvažnijim odljevima fosilnih nalaza hominina i time dopuniti znanje stečeno na predavanjima.
Sadržaj
 1. Uvod. Razvoj evolucijske misli.
 2. Evolucija: mehanizmi, principi i metode proučavanja.
 3. Osnove paleoantropologije. Primati: karakteristike i taksonomija.
 4. Evolucija primata do pojave prvih hominina.
 5. Hominini: taksonomija i problematika. Razvoj dvonožnog kretanja.
 6. Prvi hominini: povijesni pregled. Od prvih hominina do roda Australopithecus.
 7. Rod Australopithecus 1: «gracilne» vrste istočne Afrike.
 8. Rod Australopithecus 2: «gracilne» vrste južne Afrike. «Robusni» australopitecini.
 9. Pojava roda Homo: povijesni pregled, najranije vrste i problematika.
 10. Homo erectus/ergaster: povijesni pregled, uvod u morfologiju
 11. Regionalna evolucija roda Homo u srednjem pleistocenu
 12. Neandertalci

Ishodi učenja
 1. Identificirati, opisati i razlikovati glavne kulturne pojave i promjene tijekom evolucije čovjeka, sve do pojave anatomski modernih ljudi i tzv „modernog ponašanja“ te povezati odnos glavnih elemenata biološke evolucije i kulturnog razvoja
 2. Analizirati i propitati argumentaciju popularnih tekstova i medijskih prikaza vezanih uz tematiku kolegija
 3. Razlikovati, objasniti i raspraviti glavne teoretske odrednice vezane uz evoluciju, evolucijsku teoriju i evoluciju čovjeka
 4. Nabrojati i opisati glavne metode biološke, geološke, fizikalne, arheološke i drugih znanosti koje su relevantne za evoluciju čovjeka
 5. Identificirati i razlikovati glavne anatomske promjene i odlike različitih vrsta hominina u vremenu i prostoru (temporalnoj i geografskoj dimenziji)
Metode podučavanja
Powerpoint predavanja uz korištenje filmova i animacija te odljeva fosilne građe vezane uz predmetnost kolegija
Metode ocjenjivanja
seminarski rad, ispit

Obavezna literatura
 1. Janković, I. i Karavanić, I., 2009. Osvit čovječanstva: počeci našeg biološkog i kulturnog razvoja. Zagreb: Školska Knjiga.
 2. Berger, L. R. i sur. 2010. Australopithecus sediba: a new species of Homo-like Australopith from South Africa. Science 328, 195-204.
 3. Greene, R. E. i sur. 2010. A draft sequence of the Neandertal genome. Science 328, 710-722.
 4. Krause J. i sur. 2010. The complete mitochondrial DNA genome of an unknown hominin from southern Siberia. Nature 464, 894-897.
 5. Franzen J. L. i sur. 2009. Complete primate skeleton from the Middle Eocene of Messel in Germany: morphology and paleobiology. PLoS ONE 4(5): e5723, 1-27
Dopunska literatura
 1. Janković, I., Mihelić, S. i Karavanić, I., 2011. Put Neandertalca. Arheološki Muzej, Zagreb.
 2. Janković, I., Karavanić, I, Ahern, J.C.M., Brajković, D, Mauch Lenardić, J., Smith, F.H., 2011.
 3. Archaeological, paleontological and Genomic Perspectives on Late European Neandertals at Vindija Cave, Croatia. U: Condemi, S. i Weniger, G.-C. (ur.): Continuity and Discontinuity in the Peopling of Europe. One Hundred Fifty Years of Neanderthal Study. Springer. Dodrecht, 299-313.
 4. Karavanić, I. i Janković, I., 2008., Srednji i rani gornji paleolitik u Hrvatskoj. Opuscula Archaeologica 30 (2006):21-54.

Obavezan predmet na studijima
 1. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 11. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 20. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 22. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 23. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 24. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar