Naziv
Geografija Australije i Oceanije
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS
3
Šifra
132371
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 5., 9. semestar