Naziv
Hindske jezične vježbe 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69615
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Za upis kolegija se moraju

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, želje i stavove u ispravnom usmenom i pisanom obliku o što većem broju tema.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. दिल्ली में प्रदूशण, ekološki problemi u New Delhiu. Progresiv
 3. भारत और पाकिस्तान sukobi između Indije i Pakistana. Frekventativ
 4. konstrukcije s participima 2
 5. sufiksi i prefiksi 2
 6. tvorba imenica i pridjeva 2
 7. frazemi 3
 8. revizija postpozicija i priloga
 9. vokabular, pismena i usmena prezentacija - združena obitelj संयुक्त परिवार
 10. vokabular, pismena i usmena prezentacija - religija कुंभ मेला
 11. vokabular, pismena i usmena prezentacija - kastinski sustav एक दलित की आत्मकथा
 12. vokabular, pismena i usmena prezentacija - književnost, रवींद्रनाथ ठाकुर / प्रेमचन्द
 13. vokabular, pismena i usmena prezentacija - Mahatma Gandhi i ahimsa महात्मा गांधी और अहिंसा
 14. vokabular, pismena i usmena prezentacija - državno ustrojstvo (Indija, Hrvatska)
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći:
 2. povezati znanje s prethodnih razina i primijenti ga u izražavanju složenijih struktura
 3. slobodno diskutirati o različitim temama za koje nisu potrebna specifična znanja
 4. uz pomoć rječnika i interpretirati, sažeti i komentirati zahtjevnije tekstove
 5. prepoznati razumjeti elemente indijskoga suvremenoga i tradicionalnog društva
 6. samostalno prevesti na hindski jezik kraće tekstove
 7. sudjelovati s manjim poteškoćama i bez pripreme u razgovoru o poznatim temama
 8. procijeniti vlastite kompetencije i stečena znanja i razviti vještine koje će im koristiti u procesu cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Snell, Rupert; Weightman, Simon (1989.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Hodder & Stoughton
 2. Smith, Caldwell R; Weightman, S. C. R. (1994.), Introductory Hindi Course. The North India Institute of Language Study Society
 3. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Living Language
 4. Snell, Rupert; Weightman, Simon (2016.), Complete Hindi. John Murray Learning ([1989.] Teach Yourself Hindi. Hodder Education, pretisak: 1989, 2003, 2010, 2016).
 5. Jain, Usha (2005.), Advanced Hindi Grammar. University of California at Berkeley
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar