Naziv
Hindske jezične vježbe 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
69615
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
ovladavanje stečenim leksičko - gramatičkim znanjima sa ciljem stjecanja jezične i komunikativne kompetencije, usvajanje novoga leksika kroz čitanje odabranih tekstova i slušanje audio-materijala. Cilj je proširiti vokabular studenata kako bi mogli izraziti svoje misli, želje i stavove u ispravnom usmenom i pisanom obliku o što većem broju tema.
Sadržaj
 1. Ponavljanje gradiva iz prethodnoga semestra
 2. दिल्ली में प्रदूशण, ekološki problemi u New Delhiu. Progresiv
 3. भारत और पाकिस्तान sukobi između Indije i Pakistana. Frekventativ
 4. konstrukcije s participima 2
 5. sufiksi i prefiksi 2
 6. tvorba imenica i pridjeva 2
 7. frazemi 3
 8. revizija postpozicija i priloga
 9. vokabular, pismena i usmena prezentacija - združena obitelj संयुक्त परिवार
 10. vokabular, pismena i usmena prezentacija - religija कुंभ मेला
 11. vokabular, pismena i usmena prezentacija - kastinski sustav एक दलित की आत्मकथा
 12. vokabular, pismena i usmena prezentacija - književnost, रवींद्रनाथ ठाकुर / प्रेमचन्द
 13. vokabular, pismena i usmena prezentacija - Mahatma Gandhi i ahimsa महात्मा गांधी और अहिंसा
 14. vokabular, pismena i usmena prezentacija - državno ustrojstvo (Indija, Hrvatska)
 15. Ponavljanje gradiva. Priprema za ispit. Probni ispit

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći:
 2. povezati znanje s prethodnih razina i primijenti ga u izražavanju složenijih struktura
 3. slobodno diskutirati o različitim temama za koje nisu potrebna specifična znanja
 4. uz pomoć rječnika i interpretirati, sažeti i komentirati zahtjevnije tekstove
 5. prepoznati razumjeti elemente indijskoga suvremenoga i tradicionalnog društva
 6. samostalno prevesti na hindski jezik kraće tekstove
 7. sudjelovati s manjim poteškoćama i bez pripreme u razgovoru o poznatim temama
 8. procijeniti vlastite kompetencije i stečena znanja i razviti vještine koje će im koristiti u procesu cjeloživotnog obrazovanja
Metode podučavanja
usmeno iznošenje nastavnog gradiva, audio i video prezentacije, korištenje prezentacija u power-pointu, vježbe slušanja, govorenja i pisanja, korištenje različitih dodatnih materijala sa svrhom obogaćivanja vokabulara, interakcija sa studentima
Metode ocjenjivanja
kolokvij, usmena i pismena provjera na kraju semestra. U konačnu ocjenu ulazi i procjena nastavnika o zalaganju, redovitom radu i aktivnom sudjelovanju studenta u nastavi tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Snell, Rupert; Weightman, Simon (1989.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Hodder & Stoughton
 2. Smith, Caldwell R; Weightman, S. C. R. (1994.), Introductory Hindi Course. The North India Institute of Language Study Society
 3. Bhatt, Sunil Kumar (2007.), Hindi. A Complete Course for Beginners. Living Language
 4. Snell, Rupert; Weightman, Simon (2016.), Complete Hindi. John Murray Learning ([1989.] Teach Yourself Hindi. Hodder Education, pretisak: 1989, 2003, 2010, 2016).
 5. Jain, Usha (2005.), Advanced Hindi Grammar. University of California at Berkeley
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 8. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar