Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Viši lektor
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
Konzultacije
srijedom i četvrtkom od 11-12h u b-003
Soba
B-003
Telefon
E-mail
vgrabova@ffzg.hr


Višnja Grabovac rođena je 1981. godine u Ljubljani. Osnovnu školu i opću gimnaziju završila je u Slavonskome Brodu, a 2008. godine, na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij indologije i filozofije. Akademske godine 2002./2003. boravila je devet mjeseci na Središnjem institutu za hindski jezik u Agri, Indija, u svrhu usavršavanja znanja hindskoga jezika.
Od 2008. godine radi kao stalni suradnik časopisa Meridijani i kao restauratorica-konzervatorica na poslovima obnove hrvatske kulturne baštine.
Školske godine 2011./2012. održava fakultativnu nastavu iz predmeta Hindski jezik i suvremena Indija u Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu. Od akademske godine 2010./2011. do 2013. godine radi kao vanjski suradnik Odsjeka za indologiju i dalekoistočne studije Filozofskoga fakulteta u Zagrebu te drži nastavu iz predmeta Hindske jezične vježbe i Hindska gramatika. Godine 2014. primljena je u nastavno zvanje i na radno mjesto lektorice. Godine 2021. izabrana je u zvanje višeg lektora. Objavljivala je radove u domaćim i inozemnim publikacijama te sudjelovala na domaćim i inozemnim znanstvenim i stručnim skupovima. Drži nastavu iz predmeta Hindske jezične vježbe I-VIII, Indijska književnot, Buddhizam I i Buddhistički hibridni sanskrt.

Razdoblje Naziv Uloga