Naziv
Diplomska radionica I - moderna i suvremena povijest (19.-20. stoljeće)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
205265
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima