Naziv
Indijski potkontinent u povijesnoj perspektivi II
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
52280
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za polaganje kolegija se moraju
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Upoznati studente s bogatom povijesti indijskog potkontinenta, od srednjovjekovnih hinduističkih kraljevstava, preko prodora islamskih osvajača iz Afganistana i središnje Azije pa sve do britanske kolonijalne vlasti, oslobođenja i suvremene Indije.
Sadržaj
 1. Rajputi na SZ. U Bengalu Pale i Sene. Na Dekanu dinastije Calukya, Yadave, Cole i Hoysale.
 2. Utjecaj indijskih religija izvan Indije – Tibet i JI Azija.
 3. Brojna mala kraljevstva. Arapi u Sindhu.
 4. Prodori Mahmuda od Ghaznija. Muhammad od Ghura. Jačanje muslimanske moći u sjevernoj Indiji.
 5. Delhijski sultanat. Vijayanagar. Dekanski sultanati.
 6. Babur i uspostava Moghulskoga carstva.
 7. Moghuli od Humayuna do Aurangzeba.
 8. Europljani u Indiji. Jačanje Marata i slabljenje moći kasnijih Moghula.
 9. Britanska Istočno indijska tvrtka. Bitka kod Plasseya i širenje vlasti Istočnoindijske tvrtke.
 10. Indijski ustanak 1857. Britanska kolonijalna vlast.
 11. Neohinduizam. Bengalska renesansa. Indijski nacionalni kongres. Muslimanska liga.
 12. Gandhi. Amritsar. Samostalnost Indije 1947. Dioba Indije i Pakistana.
 13. Indija nakon nezavisnosti: Nehru. Kašmir. Političke stranke, ratovi s Pakistanom.
 14. Ubojstvo Indire Gandhi. Politička zbivanja od 1984. do gospodarskih reformi 1991.
 15. Indija danas.

Ishodi učenja
 1. Student će moći izdvojiti, a zatim i opisati specifičnosti pojedinih društveno-povijesnih razdoblja u kasnijem razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
 2. Student će moći usporediti i komentirati društvene i povijesne procese u zemljama indijskoga potkontinenta u razdoblju novoga vijeka i modernoga doba.
 3. Student će moći analizirati značaj povijesnoga i društvenoga konteksta za razvoj i mijene unutar velikih kulturnih, književnih, religijskih formacija na tlu indijskoga potkontinenta u njegovoj kasnijoj razvojnoj fazi.
 4. Student će moći kritički prosuđivati o pojedinim kulturnim pojavama indijskoga potkontinenta u odnosu na društveno-povijesni i politički kontekst povijesti indijskoga potkontinenta u novome vijeku i suvremeno doba.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Stein, Burton: A History of India, Oxford, 2010.
Dopunska literatura
 1. Buttala, Urvasi: The other Side of silence: voices from the Partition of India, New Delhi, 1998.
 2. Hansen, Waldemar: The Peacock Throne. The Drama of Mogul India, New Delhi, 1996.
 3. Hall, Richard: Empires of the Monsoon: A History of the Indian Ocean and its invaders, London, 1998.
 4. Kulke, D.&D. Rothermund: A History of India, London&New York, 1995.
 5. Lawson, Philip: The East India Company, London&New York, 1994.
 6. Richards, John F.: The Mughal Empire, Cambridge, 1993.
 7. Sarkar, Sumit: Modern India 1885-1947, London, 1989.
 8. Spear, Percival: A History of India 2, Harmondsworth, 1970.
 9. Stern, Robert W.: Changing India: Bourgeois Revolution on the Subcontinent, Cambridge, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 2., 4., 6. semestar
 4. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 6. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar