Naziv
Indologija: metode, područja, pomagala, zadatci 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
117574
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje

Cilj
Pomoć studentima u izradi magistarskoga rada, u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka na njem; u sagledavanju cjeline struke i njenih posebnih područja; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj
 1. Uvod u pojam filologije, njegova definicija i pregled glavnih metoda istraživanja.
 2. Uvod u pojedine filološke struke: pomoćne, temeljne, bitne i sporedne struke.
 3. Niža filološka kritika: principi i tehnike kritičkoga ustanovljavanja teksta, arhetip, stemma codicum. Posebnosti kritičkih izdanja staroindijskih tekstova s posebnim osvrtom na kritička izdanja Mahābhārate i Rāmāyaṇe.
 4. Pojam više filološke kritike i njezini problemi.
 5. Metode više filološke kritike na primjerima važnih znanstvenih istraživanja naših i stranih indologa.
 6. Povijest indologije: staroindijska filologija.
 7. Povijest indologije: novoindijska filologija
 8. Pregled sustava indoloških disciplina.
 9. Pregled sustava indoloških disciplina.
 10. Služenje elektroničkim pomagalima u suvremenome indološkome radu: elektronički rječnici.
 11. Služenje elektroničkim pomagalima u suvremenome indološkome radu: bibliografija.
 12. Služenje elektroničkim pomagalima u suvremenome indološkome radu: Digital Corpus of Sanskrit, TITUS, GRETIL, SARDS 3, itd.
 13. Služenje elektroničkim pomagalima u suvremenome indološkome radu: Digital Library of India i druge zbirke tekstova.
 14. Služenje ostalim elektroničkim pomagalima u suvremenome indološkome radu.
 15. Služenje ostalim elektroničkim pomagalima u suvremenome indološkome radu.

Ishodi učenja
 1. Sudent će moći definirati pojmove filološke kritike i nabrojati temeljne filološke struke.
 2. Student će se moći koristiti elektroničkim resursima koji će mu pomoći pri izradi magistarskoga rada.
 3. Student će moći organizirati različite vrste bibliografskih baza.
 4. Student će moći opisati sustav indoloških disciplina.
 5. Student će moći objasniti povijest indoloških istraživanja.
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke vježbe sa studentima u radu s elektroničkim pomagalima.
Metode ocjenjivanja
Student stječe pravo na potpis aktivnim sudjelovanjem na nastavi.

Obavezna literatura
 1. Bechert, Heinz & Simson, Georg von (1979.), Einführung in die Indologie, Darmstadt.
 2. Šrepel, Milivoj (1899), Klasična filologija, Zagreb: Naklada Matice hrvatske.
 3. Maas, Paul (1958), Textual Criticism, trans. by Barbara Flower, Oxford: Claredon.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 10. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 18. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 26. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar