Naziv
Indologija - metode, područja, pomagala, zadatci 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
124329
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Pomoć studentima u izradi magistarskoga rada, u svladavanju tehničkih i stručnih zadataka na njem; u sagledavanju cjeline struke i njenih posebnih područja; u ovladavanju pomagalima i metodama, u razumijevanju aktualnih problema i zadataka.
Sadržaj
 1. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: staroindijska hermeneutika i kritika teksta.
 2. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: povijest staroindijske komentatorske književnosti.
 3. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: komentar kao književni žanr i metode tumačenja teksta.
 4. Tradicionalne staroindijske metode tumačenja teksta: primjeri kometara uz stručne, epsko-pūraṇske i književne tekstove.
 5. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: viša filološka kritika.
 6. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: znanstvena filološka metodologija.
 7. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: povijest teksta i starosni slojevi njegovi.
 8. Suvremene filološke metode tumačenja staroindijskih tekstova: primjeri uspješno riješenih problema iz povijesti znanstvenoga bavljenja staroindijskim tekstovima.
 9. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima.
 10. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima, zadatci i metode.
 11. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima: projekti, publikacije.
 12. Suvremeni tokovi u indološkom istraživanjima: indologija na stranim sveučilištima.
 13. Uvod u metodologiju filološkoga istraživanja i sastavljanja stručnoga (ili znanstvenoga) rada.
 14. Metodologija filološkoga istraživanja i sastavljanje stručnoga (ili znanstvenoga) rada: rad s mrežnim bazama podataka (SARDS 3, Epic and Puranic Bibliography, itd.) i s bazama elektroničkih časopisa.
 15. Metodologija filološkoga istraživanja i sastavljanje stručnoga (ili znanstvenoga) rada: indološke znanstvene i stručne publikacije.

Ishodi učenja
 1. Student će moći opisati povijest i metodologiju staroindijskoga tumačenja teksta.
 2. Student će moći objasniti značajke suvremene filološke metodologije.
 3. Student će moći razlikovati ciljeve i metode starodrevnoga i suvremenoga znanstvenoga pristupa tekstu.
 4. Student će moći osmisliti temu magistarskoga rada i planirati vlastito istraživanje.
 5. Student će se moći služiti znanstvenom sekundarnom literaturom i elektroničkim pomagalima za izradu stručnoga (ili znanstvenoga rada).
Metode podučavanja
Predavanja, zajedničke vježbe sa studentima u radu s elektroničkim pomagalima, studenti predstavljaju seminarske radove i sudjeluju u diskusijama.
Metode ocjenjivanja
Student stječe pravo na potpis i na 2 boda po ECTS-u redovitim pohađanjem nastave i pisanjem seminarskih radova.

Obavezna literatura
 1. Bechert, Heinz & Simson, Georg von (1979.), Einführung in die Indologie, Darmstadt.
 2. Maas, Paul (1958), Textual Criticism, trans. by Barbara Flower, Oxford: Claredon.
 3. Hacker, Paul, Zur Methode der Geschichtlichen Erforschung der Anonymen Sanskritliteratur des Hinduismus (Vortrag gehalten auf dem XV. Deutschen Orientalistentag Göttingen 1961.), Zeitschrift der Deutsche Morgenländische Gesellschaft 111, 1961, pp. 483 – 492
 4. Ježić, Mislav, The First Yoga Layer in the Bhagavadgītā, in Ludwik Sternbach Felicitation Volume, Pt. 1, Lucknow, 1979, pp. 545 – 557.
 5. Ježić, Mislav, Textual Layers of the Bhagavadgītā as traces of Indian Cultural History, in Sanskrit and World Culture, in Proceedings of the Fourth World Sanskrit Conference, Berlin: Akademie Verlag, 1986, pp. 628 – 638
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Indologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2. semestar
 2. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 4. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 9. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 10. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 11. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 13. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 14. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 15. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Ljetni semestar