Naziv
Jidiš II
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
183716
Semestri izvođenja
ljetni
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Upoznati studente s glavnim temama književnosti na jidišu, njezinim obilježjima i evolucijom kao i nekolicinom najznačajnijih autora. Predmet se bavi raznovrsnim književnim žanrovima, od romana i novela do publicistike, filmskih scenarija i poezije te obuhvaća spektar od drame do komedije.
Sadržaj
 1. Pojava jidiša i aškenaske kulture u istočnoj Europi (povijest, geografsko područje, strukturalna evolucija)
 2. Glavne teme književnosti na jidišu (proza, poezija, drama) i njihova povezanost s povijesnim zbivanjima koja su obilježila doba procvata jidiša
 3. Scholem Asch. Općenito predstavljanje njegovog rada u kontekstu njegovog vremena
 4. Analiza teksta: Starozavjetna trilogija (Marija, Nazarećanin, Apostol)
 5. Otac moderne židovske književnosti: Sholem Aleichem
 6. Analiza teksta: Sretan li sam, Ja sam siroče i Avanture Menahema Mendela
 7. Analiza teksta: Tevje mljekar / Guslač na krovu
 8. Isaac Bashevis-Singer. Općenito predstavljanje njegovog rada u kontekstu njegovog vremena
 9. Analiza teksta: Dvorac i Imanje, Neprijatelji: Priča o ljubavi
 10. S. Ansky. Općenito predstavljanje njegovog rada u kontekstu njegovog vremena
 11. Dybbuk jidiš kazalište - Der Dibek (napisano 1914, prva izvedba 1920; The Dybbuk)
 12. I. L. Peretz. Općenito predstavljanje njegovog rada u kontekstu njegovog vremena.
 13. Analiza teksta: Hasidske priče
 14. Književnost na jidišu tijekom holokausta - Sutskever, “Pjesme iz geta" ("Ghetto Poems”)
 15. Kniževnost na jidišu poslije holokausta - Chava Rosenfarb, “Bociany,” Rokhl Korn, "Kraj puta" (“The End of the Road”)

Ishodi učenja
 1. stjecanje kulturne kompetencije u širem smislu riječi
 2. stjecanje znanja o reprezentativnim književnicima i kulturnoj produkciji jidiškoga jezičnog izraza
 3. stjecanje analitičkih vještina i vještina usporedbe kojima se književna djela na jidišu postavljaju u kontekst, kategoriziranje prema žanru, temi i vremenskom periodu
 4. analiza sa stajališta književnosti kao i sa stajališta njihove važnosti za područje židovski studija i studija o Izraelu
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. No star too beautiful: Yiddish stories from 1382 to the present 2002. , ed. Joachim Neugroschel. New York: Norton.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2. semestar