Naziv
Klimatologija
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS bodovi
4
Šifra
98984
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Auditorne vježbe
15
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 1. semestar