Naziv
Rimski pokretni nalazi antičkog Ilirika
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
215581
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati studente s raznovrsnim rimsko-provincijalnim pokretnim arheološkim materijalom koji se pronalazi u sklopu arheoloških istraživanja na lokalitetima antičkog Ilirika, odnosno na području južne Panonije, Dalmacije i Istre. Tijekom kolegija studenti će se upoznati s različitim vrstama pokretnih nalaza koji su mogli biti izrađeni od kamena, gline, metala, stakla, dragog kamena i kosti. Uz pomoć primjera iz relevantne literature o određenoj vrsti materijala studenti će usvojiti osnovna znanja o tipologiji i kronologiji pokretnih nalaza te će moći samostalno klasificirati i analizirati pokretne rimsko-provincijalne predmete koristeći prikladnu metodologiju.
Sadržaj
 1. Uvod
 2. Nadgrobni kameni spomenici
 3. Zavjetni kameni spomenici
 4. Stolno i kuhinjsko keramičko posuđe
 5. Skladišno-transportno keramičko posuđe
 6. Rimska građevinska keramika
 7. Metalni nalazi: fibule
 8. Metalni nalazi: medicinski instrumenti
 9. Metalni nalazi: rimska vojna oprema
 10. Stakleni nalazi
 11. Koštani predmeti (ukosnice, žetoni, kocke)
 12. Nakit (ogrlice, narukvice, prstenje, privjesci)
 13. Gliptika
 14. Organiziranje kataloških jedinica
 15. Posjet Arheološkome muzeju u Zagrebu

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći objasniti i usporediti obilježja arheoloških kultura i civilizacija na području Hrvatske.
 2. Studenti će moći prepoznati kronološki i kulturološki indikativan arheološki materijal.
 3. Studenti će moći primijeniti stručnu terminologiju na hrvatskom i stranom jeziku.
 4. Studenti će se moći koristiti stručnom literaturom u samostalnom radu.
 5. Studenti će moći prezentirati stručne i znanstvene podatke javnosti.
Metode podučavanja
Predavanja + prezentacije u programu PowerPoint
Metode ocjenjivanja
Pismeni ispit na kraju semestra, temeljen na sadržaju predavanja i na ispitnoj literaturi.

Obavezna literatura
 1. E. Marin (ur.), Longae Salonae, Split 2002.
 2. E. Marin (ur.), Salona Christiana, Split 1994.
 3. Z. Šimić-Kanaet, Tilurium II. Keramika 1997. – 2006., Zagreb 2010.
 4. O. Brukner, Rimska keramika u jugoslavenskom delu provincije Donje Panonije, Beograd 1981.
 5. S. Ivčević, Antički medicinsko-farmaceutski instrumenti iz Arheološkog muzeja u Splitu, Vjesnik za arheologiju i historiju dalmatinsku 90–91 (1997–1998), Split 1999,101–160.
 6. R. Koščević, Antičke fibule s područja Siska, Zagreb 1980.
 7. Ž. Demo (ur.), Od nepovjedivog sunca do sunca pravde: rano kršćanstvo u kontinentalnoj Hrvatskoj, Zagreb 1994.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 3. semestar