Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Docent
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
Konzultacije
zimski semestar: utorak, 11.30-12.30 h; četvrtak, 16.00-17.00 h i prema dogovoru
ljetni semestar: utorak, 12.30 -13.15 h, srijeda, 15.30-16.15 h i prema dogovoru
Soba
F-20
Telefon
01/6060 785
E-mail
ikaic@ffzg.hr

Iva Kaić rođena je 1980. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zaposlila u knjižnici Odsjeka za arheologiju na istome Fakultetu. Od 2008. do 2014. god. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač). Od 2014. god. do 2018. god. bila je suradnica na projektu prof. dr. sc. Mirjane Sanader „Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era” kojeg je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Od 2016. godine suradnica je na projektu Hrvatske zaklade za znanost Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05) voditelja doc. dr. sc. Domagoja Tončinića. Od listopada 2018. god. suradnica je na četverogodišnjem projektu Hrvatske zaklade za znanost Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) voditeljice dr. sc. Mirjane Sanader, red. prof.

Od 2009. god. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije te terenske nastave pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Doktorirala je 2013. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader s temom Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života. U 2018. god. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje docentice. Njen istraživački interes obuhvaća rimsku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju i rimsku gliptiku.
.
U 2018. god. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Njen istraživački interes obuhvaća rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju te rimsku gliptiku.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu Suradnik
2021 - 2021 Istraživanje rimskih obrambenih sustava u Hrvatskoj (limes) Suradnik
2018 - 2019 365 zašto, 365 zato – društvene i humanističke znanosti u svakodnevnom životu Suradnik
2018 - 2019 European Researcher’s Night 2018-2019 Suradnik
2018 - 2022 Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom) Suradnik
2017 - 2017 Triljski kraj = arheološki raj! Upoznajmo arheološku baštinu svoga kraja Suradnik
2016 - 2018 Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA Suradnik
2016 - 2017 Spomenici VII. legije u Dalmaciji i Meziji Suradnik
2014 - 2018 Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) Suradnik

Ključni istraživački interes
  • Rimska provincijalna arheologija
  • arheologija rimske provincije Dalmacije
  • arheologija rimske provincije Panonije
  • kasnoantička arheologija
  • ranokršćanska arheologija
  • rimska gliptika
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko arheološko društvo

Opis znanstvene djelatnosti
Znanstveni projekti:

2018 - danas: suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana (AdriaRom)" voditelja dr. sc. Domagoja Tončinića, izv. prof.

2016 - 2018: suradnica na projektu Hrvatske zaklade za znanost "Pojmovnik antičke arheologije – stručna terminologija iz arheologije antičkoga razdoblja – POANTA (Struna-2016-05-05)" voditelja doc. dr. sc. Domagoja Tončinića.

2014 - 2018: suradnica na projektu "Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (6505 - Hrvatska zaklada za znanost, voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.)

2008-2013: znanstvena novakinja na projektu "Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt"(130-0000000-0825, voditeljica projekta dr. sc. Marina Milićević Bradač, red. prof.)

2008-2013: suradnica na projektu "Rimski vojni logori u Hrvatskoj" (130-0000000-0777, voditeljica projekta dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.)

Znanstveno usavršavanje u inozemstvu:

2012 - Stipendija Mađarske vlade, Sveučilište u Debrecenu, trajanje: 1 mjesec