Naziv
Morfosintaksa talijanskog jezika I
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52691
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usvajanje osnovnih morfosintaktičkih pojmova. Analiza i usvajanje unutrašnje strukture imenske, pridjevne, prijedložne i glagolske skupine.
Sadržaj
 1. Definicija morfosintakse;
 2. definicija i vrste jezgrene rečenice;
 3. unutrašnja struktura imenske skupine;
 4. unutrašnja struktura pridjevske skupine;
 5. unutrašnja struktura prijedložne skupine;
 6. unutrašnja struktura glagolske skupine.

Ishodi učenja
 1. razmjenjivati informacije, ideje, probleme i rješenje sa stručnim i s nestručnim osobama o općim morfosintaktičkim pojmovima i načinima pristupa istraživanja tog dijela gramatike.
 2. prepoznati i izdvojiti glavne ciljeve morfosintaktičke analize.
 3. izdvojiti i klasificirati razne vrste sintagmi; analizirati unutrašnju strukturu imeničke, pridjevne, glagolske i prijedložne skupine.
 4. preoblikovati razne vrste sintagmi pomoću pasivizacije, pronominalizacije i nominalizacije
 5. primijeniti naučeno morfosintaktičko pojmovlje i temeljne spoznaje u analizi i usvajanju gramatičkih struktura talijanskog jezika.
 6. usporediti i povezati morfosintaktičku strukturu imenskih, pridjevskih, prijedložnih i glagolskih skupina s hrvatskim morfosintaktičkim strukturama.
Metode podučavanja
Interpretacijsko-analitička; problemsko-stvaralačka, općenito induktivna metoda
Metode ocjenjivanja
ispit

Obavezna literatura
 1. Vanelli, L., Morfosintassi, u G. Holtus - M. Metzeltin - C. Schmitt (ur.), Lexikon der Romanistischen Linguistik, IV, Tübingen, Niemeyer, 1988, str. 94-112.
 2. Renzi, L. - Salvi, G. - Cardinaletti, A. (ur.), Grande grammatica italiana di consultazione, II. sv., 2.izd., Bologna, Il Mulino, 2001.
 3. Salvi, G. - Vanelli. L, Nuova grammatica italiana, Bologna, Il Mulino 2004.
Dopunska literatura
 1. Serianni, L., Grammatica italiana. Italiano comune e lingua letteraria, 1. izd. UTET, Torino 1999.
 2. Beninca', P. - Borgato, G. L., "Sintassi", u C. Lavinio (ur.), La linguistica italiana alle soglie del 2000 (1987-1997), Roma, Bulzoni, 2002, str. 353-372.
 3. Muljačić, Ž., Scaffale italiano. Avviamento bibliografico allo studio della lingua italiana, La Nuova Italia, Firenze, 1991.
 4. Regula, M. - Jernej, J., Grammatica italiana descrittiva su basi storiche e psicologiche, Bern - München, Francke Verlag, 1975.
 5. Andorno, Cecilia: Dalla grammatica alla linguistica, Torino, Paravia 1999

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 3. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar