Naziv
Njemački jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
78167
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Osposobiti studente: - da razumiju glavne misli složenoga teksta o konkretnim i apstraktnim stručnim temama; - za tečnu i neusiljenu jezičnu komunikaciju s dobrim, pa i izvornim govornicima; - za pisanje jasnih i tečnih tekstova o općim i stručnim temama; - za formuliranje jasnih i argumentiranih vlastitih stavova o općim i stručnim temama; - za kritičko razlučivanje različitih gledišta; - da mogu slijediti duže govore i predavanja; - da mogu pratiti i u znatnoj mjeri razumjeti glavne poruke TV vijesti i drugih TV programa; - da mogu u znatnoj mjeri razumjeti opće i stručne članke iz novina i časopisa.
Sadržaj
 1. Uvođenje u kolegij, utvrđivanje studentskih obveza i načina ocjenjivanja. Upoznavanje sa obvezatnom i izbornom literaturom. Dogovor o referatima.
 2. Sprechen – Fragebogen KB str. 10. i AB str. 8. zad. 3.; Lesen -KB str. 11. i 12. wichtige Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum (Maria Theresia, Joseph Haydn, August Thyssen, Georg Foster, Walter Gropius) – wie bereitet man ein Referat vor (was erfährt man im Lexikon, Vorbereitung eines Kurzreferats, wie «inszeniert» man das Referat); gramatika: ponavljanje pridjevske deklinacije AB str. 9. zad. 5., 6., 7. i 8.; domaća zadaća: AB str. 10. zad. 9., 10. i 11.
 3. Sprechen – Unsere Besten – Wofür könnte das ein Titel sein? KB str. 14. i str. 15., AB str. 12. zad. 13.; Wie didaktisiere ich .....einen biographischen Text? – Textbeispiel: Das Sprachgenie Heinrich Schliemann; domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 30. i 31.
 4. Referat o Goetheu; Lesen – das Gedicht von Kurt Tucholsky KB str. 20.,21. i 22. (interpretierendes Lesen, von Textsortenmerkmalen auf den Inhalt schließen, Techniken zur Bedeutungserschließung unbekannter Wörter erarbeiten); domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 32. i 33.
 5. Ausführlicher Lebenslauf – kako se piše iscrpan životopis – KB str. 23. i AB str. 15. zad. 21.; Die Radiosendung: Große Journalisten – Kurt Tucholsky KB str. 24.; http://www.cedefop.eu.int/download/transparency/cv_format_de.doc (EU-Lebeslauf Muster zum herunterladen); gramatika: mjesto pridjeva u rečenici; domaća zadaća: EM Übungsbuch str. 34. i 35. i AB str. 19. zad. 30.
 6. Referat o Albert Einsteinu; ponavljanje i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u računalnoj učionici A 215; Uvod u lekciju 2 – Sprachen KB str. 28.,29. i 30. i AB str. 24. zad. 2., 3. i 4.; domaća zadaća: rad na tekstu: «Cool! Die deutsche Sprache lebt» (tekst iz knjige: «So geht`s» Klett).
 7. Gramatika: glagoli s prijedlozima (glagoli koji zahtijevaju prijedložni objekt) i glagoli s nenaglašenim prefiksima AB str. 25. zad. 4., 5.6 i 7.; Hören – ein Interview (Hauptaussagen des Textes notiren, über etwas berichten) KB str. 31. i AB str. 30. zad. 17.; domaća zadaća: AB str. 26. zad. 8., 9., 10. i 11. i AB str. 30. zad. 18. i Schreiben Sie einen formelen bwz. offiziellen Brief! (AB str. 32. zad. 22. i 23.);
 8. Referat: «Die schreckliche deutsche Sprache» Mark Twain; Lesestile – Lerntechnik (globales oder übefliegendes Lesen, selektives oder suchendes Lesen, detalliertes oder genaues Lesen) AB str. 34. zad. 26.; Lesen – Die gerettete Zunge – Elias Canetti – KB str. 37. i 38.; domaća zadaća: AB str. 35. zad. 29., 30. i 31. i EM Übungsbuch str. 90. i 91.
 9. Rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs» koji koji se nalazi na kompjuterima u A 215; Uvod u lekciju 3 – Orte – film o Berlinu i čitanje teksta Der erste oder der einzige Tag Kb str. 42. i 43. i AB str. 40. zad. 2., 3. i 4.; gramatika: poredak riječi u glavnoj rečenici KB str. 44. i AB str. 42. zad. 6.,7. i 8.; domaća zadaća: AB str. 44. zad. 12. i Suchen Sie ein Cafèhaus in Wien und erarbeiten Sie dazu einen Fragebogen KB str. 45. i http://www.tourist-net.co.at/coffee/coffee0.htm.
 10. Hören – Wien und München KB str. 47; Kurzinformation über Berlin – Berlin zur Zeit Tucholskys KB str. 50. i AB str. 46. zad. 18.; domaća zadaća: Lesen Sie den Brief einer deutschen Brieffreundin und beantworten Sie den Brief KB str. 48. i AB str. 46. zad. 16.
 11. Referat o Hundertwasseru; film o Beču i informacije o Hundertwasseru – http://www1.kunsthauswien.com; Lesen – Das Hundertwasser-Haus in Wien KB str.52.; domaća zadaća: Internetrecherche zu zwei Stäten: http://www.hamburg.de i http://koeln.de.
 12. Prezentacija nađenih podataka s interneta i odgovora na zadana pitanja; Wie didaktisiere ich .... einen Kommentar? Frankfurt – Immer in Bewegung – welche Aussage passt?; domaća zadaća: EM Übungsbuch- Hauptsatz str. 132. i 133.
 13. Rad na materijalima iz knjige «30 Stunden Deutschland» - Deutschland ein Kulturland knjiga: str. 42. – 43.; Kultur Ausländer str. 50. i Deutsche Kultur str. 51.
 14. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».
 15. Ponavljanje i utvrđivanje gradiva u svrhu pripreme za pismeni ispit- uz korištenje materijala s interneta: www.hueber.de/em-neu, i rad s CD-ROM-om – « EM Hauptkurs».

Ishodi učenja
 1. Koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na njemačkom jeziku.
 2. Prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa.
 3. Koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu.
 4. Sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala.
 5. Napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Metode podučavanja
Interaktivna komunikacija koja se odvija izravnom interakcijom profesora i studenta, a jezik se uči u kontekstu kroz određenu komunikacijsku situaciju čime se postiže praktično i dugotrajno znanje jezika. Studenti se potiču na usmenu komunikaciju temeljenu na analiziranom predloženom tekstu. Slušanje i razumijevanje stranih govornika upotrebom audio-vizualnih materijala, te korištenje raznih modernih komunikacijskih metoda podučavanja.
Metode ocjenjivanja
Provjera usvojenog gradiva vrši se kroz pisanje domaćih zadaća i pismenih provjera (2 pismena kolokvija), te sudjelovanje u komunikaciji na nastavi. Redovito pohađanje nastave 15 % Pisanje i provjera zadaća. Najmanje 3 zadaće tijekom semestra 15 % Usmeno izlaganje 15 % Kolokvij 20 % Završni ispit 35 %

Obavezna literatura
 1. Hering A.; Matussek M.; Perlmann-Balme M.: Em Übungsgrammatik: Wiederholung der Grundstufe und der Mittelstufe; Hueber Verlag, München, 2004.
 2. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Kursbuch, Hueber Verlag, München, 2005.
 3. Perlamann-Balme, Schwab, Weers: Em Hauptkurs neu - Arbeitsbuch; Hueber Verlag, München, 2005.
 4. «EM Haupkurs neu» - CD-ROM; Hueber Verlag, München, 2005.
 5. «30 Stunden Deutschland» - Materialien für den Orientierungskurs, Klett Verlag, Stuttgart, 2005.
Dopunska literatura
 1. Razni materijali i vježbe s interneta.
 2. Rug W.; Tomaszewski A.: Grammatik mit Sinn und Verstand – 20 Kapitel deutsche Grammatik für Fortgeschrittene, Klett Edition Deutsch, 2000.
 3. Forum für Politik, Kultur und Wirtschaft – Deutschland – www.magazine-deutschland.de
 4. Hering A., Matussek M., Perlmann – Balme M.: Übungsgrammatik für die Mittelstufe B1 –C1, Hueber Verlag Ismaning, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 12. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 13. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 18. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar