Naziv
Oblici religioznosti u suvremenim sociokulturnim procesima
Organizacijska jedinica
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
ECTS bodovi
5
Šifra
125402
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Oslanjajući se na kulturnoantropološke analize i interpretacije s kojima će se upoznati, studenti će steći uvid u probleme i oblike religioznosti u sprezi sa suvremenim sociokulturnim procesima te propitivati kako pojedini oblici religioznosti promiču kulturnu stabilnost i kulturne promjene. Kroz studije slučaja razmotrit će se odjek globalnih religijskih procesa u lokalnim okvirima. Konačni je cilj kolegija osposobiti studente da primjene i kritički provjere stečena znanja u okviru vlastitog manjeg istraživačkog projekta
Sadržaj
 1. uvod u kolegij
 2. određenje osnovnih pojmova u vezi s religijom, religioznošću, duhovnošću, sociokulturnim procesima i dr. (1. dio)
 3. određenje osnovnih pojmova u vezi s religijom, religioznošću, duhovnošću, sociokulturnim procesima i dr. (2. dio)
 4. pregled temeljnih i najutjecajnijih pravaca, dometa i suvremenih istraživačkih pitanja i tema u antropologiji religije (1. dio)
 5. pregled temeljnih i najutjecajnijih pravaca, dometa i suvremenih istraživačkih pitanja i tema u antropologiji religije (2. dio)
 6. postmoderna i sociokulturni kontekst 21. st. (globalizacija, konzumerizam, komodifikacija, individualizam, pluralitet i pluralizam)
 7. religioznost 21. st., globalna religijska strujanja i pokreti
 8. kršćanstvo u 21. st.
 9. novi religijski pokreti (pentekostalizam i karizmatsko kršćanstvo)
 10. duhovnosti Novoga doba (New Age)
 11. film: The Secrets of Scientology (John Sweeney, 2010)
 12. neopoganstvo
 13. prezentacije seminarskih radova (1. dio)
 14. prezentacije seminarskih radova (2. dio)
 15. zaključak kolegija

Ishodi učenja
 1. identificirati i definirati postmoderne oblike religioznosti
 2. prepoznati i definirati globalne i specifične sociokulturne procese u okviru suvremenih oblika religioznosti
 3. definirati religijske procese (npr. sinkretizam, pluralizam, fundamentalizam) i vrednovati njihovu ulogu u oblikovanju pojedinih suvremenih oblika religioznosti
 4. identificirati, analizirati i interpretirati religijske oblike ponašanja u nereligijskim kontekstima
 5. osmisliti i provesti složeno kvalitativno istraživanje interakcije suvremenih oblika religioznosti i sociokultunih procesa
 6. primijeniti etičke smjernice etnologije i kulturne antropologije u istraživanju interakcija suvremenih oblika religioznosti i sociokultunih procesaprezentirati u zadanoj formi vlastiti istraživački projekt
 7. primijeniti relevantne teorijske orijentacije i pristupe u analizi i interpretaciji interakcije suvremenih oblika religioznosti i sociokultunih procesa
 8. prezentirati u pisanoj i usmenoj formi vlastiti istraživački projekt
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. BEYER, Peter. 2006. Religions in Global Society. New York: Routledge. (str. 1-61, 254-298).
 2. ESPOSITO, John L. i Darrell J. FASCHING. 2006. World religions today. New York, Oxford: Oxford University Press. (str. 3-36 i jedno poglavlje po izboru).
 3. HEELAS, Paul i Linda WOODHEAD. 2005. Introduction; Distinguishing Religion and Spirituality: Findings from Kendal. U: The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality. Oxford: Blackwell Publishing. (str. 1-32; 77-128).
 4. HUNT, Stephen. 2005. Religion and Everyday life. London & New York: Routledge.
Dopunska literatura
 1. AMMERMAN, Nancy T., ur. 2007. Everyday religion: observing modern religious lives. New York: Oxford University Press.
 2. BADONE, Ellen, ur. 1990. Introduction. U: Religious Orthodoxy and Popular Faith in European Society. Princeton: Princeton University Press, str. 3-23.
 3. BOWEN, John R. 2008. Religions in Practice. An Approach to the Anthropology of Religion. Boston: Pearson /Allyn and Bacon.
 4. DAVIE, Grace. 2005. Religija u suvremenoj Europi: mutacija sjećanja. Zagreb: Golden Marketing.
 5. HARRICK, James A. 2003. The making of the new spirituality: the eclipse of the Western religious tradition. Downers Grove, Illinois: InterVarsity Press.
 6. HANEGRAAFF, Wouter J. 1996. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden: E. J. Brill.
 7. HUNT, Stephen J. 2004. Alternative Religions. A Sociological Introduction. Bristol: Ashgate.
 8. PARTRIDGE, Christopher, ur.2005. Enciklopedija novih religija: nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti. Zagreb: Naklada Ljevak.

Izborni predmet na studijima
 1. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar