Naziv
Osnove digitalne obrade pokretnih arheoloških nalaza
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
2
Šifra
132059
Semestri
ljetni
Satnica
Terenske vježbe
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 4. semestar
  2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 4. semestar