Naziv
Osnove nizozemskog jezika I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125812
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Savladavanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-3. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 2. Tjedan 1-3. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 3. Tjedan 1-3. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne, posvojne i pokazne zamjenice, prezent, upitne riječi, osnovna sintaksa rečenice. Izgovor.
 4. Tjedan 4-6. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 5. Tjedan 4-6. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 6. Tjedan 4-6. Komunikacija: upit “Kako si?”, pozitivna i negativna reakcija, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova, struktura upitne rečenice, brojevi, negacija (I).
 7. Tjedan 7-9. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 8. Tjedan 7-9. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 9. Tjedan 7-9. Komunikacija: naručiti i kupiti što, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: negacija (II), modalni glagoli (I).
 10. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 11. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 12. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 13. Tjedan 10-13. Komunikacija: dogovoriti susret, predložiti što, upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim. Gramatika: članovi, pridjevi (I), modalni glagoli (II).
 14. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14-15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Napisati kraće tekstove o sebi i svojoj neposrednoj okolini.
 2. Koristeći jednostavne, glavne rečenice postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi, svojoj neposrednoj blizini i o osnovnim i poznatim svakodnevnim temama, uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice.
 3. Upoznati se s izvornim govornicima, reagirati pozitivno ili negativno na prijedlog ili poziv, predložiti osnovne aktivnosti.
 4. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 5. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 6. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 7. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na satu nizozemskoga jezika; u kantini, kafiću, restoranu, trgovini; na ulici, tržnici...
 8. Slušajući razumjeti poznate riječi, osnovne fraze i kraće rečenice koje se odnose na osobne podatke, obitelj, mjesto stanovanja i neposrednu konkretnu okolinu.
 9. Slušajući razumjeti izvornoga govornika nizozemskoga jezika ako govori polako i razgovijetno te o unaprijed poznatoj temi.
 10. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 11. Čitajući razumjeti kraće poruke i pisma privatnoga karaktera.
 12. Čitajući razumjeti osnovne natpise i instrukcije na ulici i javnim površinama, u restoranu i kafiću, na željezničkim i autobusnim postajama i sl.
 13. Ispuniti formulare o osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu.
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Diktati. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 17. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 18. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 19. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
 20. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Zimski semestar