Naziv
Osnove nizozemskog jezika II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
2
Šifra
125813
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Usustavljivanje i utvrđivanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije.
Sadržaj
 1. Tjedan 1-3. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 2. Tjedan 1-3. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 3. Tjedan 1-3. Komunikacija: u trgovini, kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: množina, uporaba 'er' plus numerale, konstrukcija om...te+infinitief.
 4. Tjedan 4-5. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: pridjevi (II), komparativ i superlativ.
 5. Tjedan 4-5. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: pridjevi (II), komparativ i superlativ.
 6. Tjedan 6-8. Komunikacija: pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije, izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli, veznici want i omdat, zavisne rečenice (I).
 7. Tjedan 6-8. Komunikacija: pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije, izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli, veznici want i omdat, zavisne rečenice (I).
 8. Tjedan 6-8. Komunikacija: pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije, izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli, veznici want i omdat, zavisne rečenice (I).
 9. Tjedan 9-11. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega, kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: oznake mjesta (er/daar), zavisne rečenice (II).
 10. Tjedan 9-11. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega, kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: oznake mjesta (er/daar), zavisne rečenice (II).
 11. Tjedan 9-11. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega, kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: oznake mjesta (er/daar), zavisne rečenice (II).
 12. Tjedan 12-14. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati što je viđeno i što se dogodilo. Gramatika: uporaba perfekta i imperfekta.
 13. Tjedan 12-14. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati što je viđeno i što se dogodilo. Gramatika: uporaba perfekta i imperfekta.
 14. Tjedan 12-14. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati što je viđeno i što se dogodilo. Gramatika: uporaba perfekta i imperfekta.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Čitajući pronaći određenu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, jelovnici i vozni redovi.
 2. Čitajući razumjeti kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom i sadrže visoko frekventne riječi, a mogu biti privatnog ili informativnog karaktera.
 3. Napisati kraće poruke i osobna pisma o sebi i svojim interesima.
 4. Napisati kraće tekstove o sebi, svojoj neposrednoj okolini, svakodnevnim obvezama i hobijima.
 5. Sporazumjeti se u restoranu, kafiću, trgovini, na ulici, tražeći i pružajući osnovne informacije o hrani, piću, odjeći, smjeru kretanja i sl.
 6. Koristeći jednostavan jezik opisati svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, obrazovanje, sadašnje ili prethodno radno mjesto i sl.
 7. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1/A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 8. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 9. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 10. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na rođendanskoj proslavi, kod prijatelja, putovanje vlakom, u kinu, u agenciji nekretnina, kod liječnika...
 11. Slušajući razumjeti najčešće korištene riječi i jednostavne rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao).
 12. Slušajući shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih ili medijskih obavijesti.
Metode podučavanja
Utvrđivanje i uvježbavanje gradiva kolegija Osnove nizozemskog jezika I. Proširivanje jezične kompetencije. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 9. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 11. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 12. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 13. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 14. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 15. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 16. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 18. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 19. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 21. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar