Naziv
Položaj naselja i graditeljske tehnologije
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS
3
Šifra
170498
Semestri
ljetni
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Cilj je usvojiti znanje prepoznavanja građevinskih struktura kroz arheološku stratigrafiju kroz sva povijesna razdoblja.
Osim usvajanja tehnika gradnje studenti će steći znanja prepoznavanja građevinskih struktura prema stratigrafiji stvaranoj tijekom vremena kao dio kontinuiranih transformacija.
Sve analize i sva opažanja o graditeljskim tehnologijama ne predstavljaju samo osnovno arheološko znanje, već su od izuzetne koristi i u budućim intervencijama, u smislu restauracije i konsolidacije arheoloških struktura. Nakon ovakvog opažanja i istraživanja moguće je rekonstruirati evoluciju struktura uz pomoć promjena koje se na njima mogu opaziti tijekom vremena.
Sadržaj
 1. Uvod (osnovni pojmovi)
 2. Proučavanje povijesti građevinskih struktura – povijesni izvori
 3. Materijali – glina, kamen, drvo, opeka
 4. Tehnologija građenja
 5. Analize i tehnike građenja zidanih struktura
 6. Tumačenje stratigrafije – zidovi kao dio stratigrafske cjeline
 7. Tehnike gradnje u prapovijesti
 8. Tehnike gradnje u antici
 9. Tehnike gradnje u srednjem vijeku i novom vijeku
 10. Crtanje i interpretacija stratigrafije zidova
 11. Umjetnost na građevinama – dekoracije
 12. Analiza sastava matriksa i interpretacija
 13. Postupak na terenu: metode mjerenja i snimanja građevina (metode fotogrametrijske rekonstrukcije)
 14. Studije poznatih slučajeva: primjeri konsolidacije i obnavljanja
 15. Pismeni ispit

Ishodi učenja
 1. Analizirati i razumjeti arheološku stratigrafiju
 2. Razumjeti metode mjerenja i snimanja građevinskih struktura
 3. Interpretirati arheološke skice sa zidanim strukturama
 4. Opisati načine prezentacije, rekonstrukcije i konzervacije
 5. Upoznati se s osnovnim pojmovima o građevinskim strukturama
 6. Razlikovati različite vrste građevinskih materijala
 7. Usvojiti znanja o tehnikama građenja kroz povijesna razdoblja
Metode podučavanja
predavanja, diskusija, praktične vježbe
Metode ocjenjivanja
pismeni ispit

Obavezna literatura
 1. Riccardo Frankovich, Robert Hodges, Villa to Village - transformation of the Roman Countryside in Italy c. 400-1000, London.
 2. Marcus Vitruvius Pollio, De architectura libri decem, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb,1997
Dopunska literatura
 1. Archeologia dell' Architettura, Supplemento ad archeologia medievale, Padova-Genova-Siena. (časopis-odabrana poglavlja)
 2. Silvia Cadamuro, Serena Zanetto, Dal fortilizio alla corte murata...in castellario Flagonee, Dipartimento di studi Umanistici, Universita Ca Foscari, Venezia, 2011.
 3. Mikoč, M.; Građevni materijali, Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2006.
 4. Illston J.M., Construction Materials, their nature and behavior, E&FN SPaN Chapman &Hall, London-Glasgow-New Y ork- Tokyo-Melburne-Madras, 1994.
 5. Julian Henderson, The Science and Archaeology of Materials: An Investigation of Inorganic Materials. Routledge, New York, 2001
 6. Mate Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976.
 7. Branko Crnković, Ljubo Šarić, Građenje prirodnim kamenom, Rudarsko geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992.

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
Fakultetska ponuda
 • Prijediplomski studij: Ljetni semestar