Naziv
Poljske jezične vježbe III i prevođenje poljskih književnih tekstova
Organizacijska jedinica
Katedra za poljski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
184265
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij