Naziv
Povijest hebrejskog jezika
Organizacijska jedinica
Katedra za judaistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
147578
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje studenata s pojmom prasemitskog jezika, njegovim gramatičkim karakteristikama i s time kako su se one razvile u hebrejskom jeziku.
Sadržaj
 1. Afro-azijski jezici. Semitski jezici. Sjeverozapadnosemitski jezici.
 2. Fonološki sustav prasemitskog i hebrejskog jezika. Suglasnički sustav prasemitskog i hebrejskog jezika.
 3. Dvousneni i zubni suglasnici.
 4. Sonanti. Sibilanti.
 5. Mekonepčani suglasnici. Laringalni i faringalni suglasnici.
 6. Samoglasnici. Dvoglasi.
 7. Glasovne promjene. Slog. Naglasak.
 8. Uvod u morfologiju semitskih jezika. Korijen. Tvorbeni obrazac.
 9. Imenska morfologija. Jednostavni tvorbeni obrasci.
 10. Imena tvorena prefiksima, sufiksima ili infiksima.
 11. Glagolska morfologija. Glagolske osnove 1.
 12. Glagolske osnove 2.
 13. Konjugacija.
 14. Zamjenice. Brojevi.
 15. Prilozi. Prijedlozi. Veznici. Uzvici.

Ishodi učenja
 1. Osposobljavanje studenta za usporedno proučavanje semitskih jezika.
 2. Upoznavanje studenta s razvojem fonološkog sustava hebrejskog jezika.
 3. Upoznavanje studenta s razvojem morfološkog sustava hebrejskog jezika.
 4. Stjecanje cjelovite slike o povijesti hebrejskog jezika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Moscati, Sabatino, Spitaler, Anton, Ullendorf, Edward & Soden, Wolfram von, An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages: Phonology and Morphology, Otto Harrassowitz, Wiesbaden, 1964
 2. Bauer; Hans, Leander; Pontus & Kahle, Paul, Historische Grammatik der hebräischen Sprache des Alten Testamentes, Georg Olms Verlagsbuchhandlung, Hildescheim, 1962
 3. Brockelmann, Carl, Grundriß der vergleichenden Grammatik der semitischen Sprachen, Reuther & Reichard, Berlin, 1913
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1. semestar