Naziv
Praktikum iz obrade arhivskog gradiva pisanog latinskim jezikom
Organizacijska jedinica
Katedra za latinski jezik i rimsku književnost
ECTS bodovi
3
Šifra
184930
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe u praktikumu
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 7. semestar