Naziv
Čitanje književnog teksta
Organizacijska jedinica
Odsjek za kroatistiku
ECTS
4
Šifra
66334
Semestri
zimski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Studenti će biti upoznati s najvažnijim pojmovima i književnoteorijskim pristupima u proučavanju književnih tekstova. Moći će spomenute pojmove primijeniti i o njima raspravljati na primjerima različitih književnoteorijskih čitanja.
Sadržaj
 1. Predavanje: Tekst i djelo. Seminar: Rad na tekstu Wolfganga Isera „Proces čitanja. Jedan fenomenološki pristup”, poglavlju iz knjige Nova čitanja: poststrukturalistička čitanka.
 2. Predavanje: Čitatelj. Seminar: Rad na tekstu Rite Felski„Prepoznavanje“, poglavljeiz knjige Namjene književnosti.
 3. Predavanje: Mimeza i dijegeza; showing/ telling. Seminar: Rad na tekstu Jonathana Cullera „Priča i diskurs u analizi pripovjednog teksta“.
 4. Predavanje: Priča, pripovijedanje i pripovjedač. Dijegetički univerzum i njegove razine. Seminar: Rad na tekstu Gérarda Genettea, „Tipovi fokalizacije i njihova postojanost“ iz knjige Suvremena teorija pripovijedanja.
 5. Predavanje: Pripovjedna komunikacija i autor. Seminar: Rad na književnom predlošku.
 6. Predavanje: Žanr. Seminar: Rad na književnom predlošku.
 7. Predavanje: Književnost i zbilja (tekstualnost i intertekstualnost). Seminar: Rad na tekstu Dietricha Schwanitza „Autoreferencijalnost pripovijedanja“, poglavlje iz knjige Teorija sistema i književnost.
 8. Predavanje: Performativni obrat teorije pripovijedanja. Seminar: Rad na tekstu Shoshane Felman „Izvrtanje obećanja: Don Juan i književna izvedba“, poglavlje iz knjige Skandal tijela u govoru.
 9. Predavanje: Polifonijska teorija iskazivanja. Seminar: Rad na tekstu Mihaila Mihajloviča Bahtina „Polifonijski roman Dostojevskoga i osvetljavanje toga romana u kritičkoj literaturi“, poglavlje iz knjige Problemi poetike Dostojevskog.
 10. Predavanje: Poststrukturalistička kritika naratologije I. Seminar: Rad na tekstu Marka Currieja „Istinite laži“, poglavlje iz knjige Politika i etika pripovijedanja.
 11. Predavanje: Poststrukturalistička kritika naratologije II. Seminar: Rad na književnom predlošku.
 12. Predavanje: Čitanje lirike I: lirski subjekt, stih i ritam. Seminar: Rad na književnom predlošku.
 13. Predavanje: Čitanje lirike II: kompozicija, semantika i metametričnost. Seminar: Rad na književnom predlošku.
 14. Predavanje: Lirika: povijest žanra i pregled pristupa pjesništvu. Seminar: Rad na književnom predlošku.
 15. Seminar: Predrok.

Ishodi učenja
 1. Prepoznati, objasniti i upotrijebiti osnovne književnoteorijske pojmove nužne za proučavanje književnih tekstova.
 2. Razlikovati, usporediti i razmotriti različite pristupe čitanju književnih tekstova.
 3. Raspravljati o književnim tekstovima i različitim književnoteorijskim pristupima.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Bahtin, Mihail Mihajlovič 1967. „Polifonijski roman Dostojevskoga i osvetljavanje toga romana u kritičkoj literaturi“, Problemi poetike Dostojevskog, Beograd.
 2. Culler, Jonathan 1984. „Priča i diskurs u analizi pripovjednog teksta“, Republika, 2-3: 130-145.
 3. Currie, Mark 2002. „Istinite laži“, Biti, Vladimir, ur., Politika i etika pripovijedanja, Zagreb
 4. Felman, Shoshana 1993. „Izvrtanje obećanja: Don Juan i književna izvedba“, Skandal tijela u govoru, Zagreb.
 5. Felski, Rita. 2016. „Prepoznavanje“, u: Namjene književnosti, Zagreb.
 6. Genette, Gêrard 1992. „Tipovi fokalizacije i njihova postojanost“, Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.
 7. Iser, Wolfgang 2003. “Proces čitanja. Jedan fenomenološki pristup”, Lešić, Zdenko ur. Nova čitanja: poststrukturalistička čitanka, Sarajevo.
 8. Schwanitz, Dietrich 2000. „Autoreferencijalnost pripovijedanja“, u: Teorija sistema i književnost, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. Barthes, Roland 1986. „Teorija o tekstu“, Republika, God. XLII, Br. 9-10.
 2. Biti, Vladimir 2002. “Pojmovnik suvremene književne i kulturne teorije”, natuknice: alegorija, analiza, apostrofa, čitanje, fikcija, interpretacija, intertekstualnost, vjerodostojnost
 3. Rabinowitz, Peter 1988. „Polazišta za jednu teoriju čitanja“, Republika, God. XLIV, Br. 9-10.
 4. Culler, Jonathan 2001. “Retorika, poetika i poezija” u: Književna teorija: vrlo kratak uvod, Zagreb.
 5. Davis, Lennard J. 1992. „Zgusnuti zapleti: povijest i fikcija“, Biti, Vladimir, ur., Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.
 6. Fish, Stanley 2010. “Postoji li tekst u ovome kolegiju?”, Quorum: časopis za književnost, 3–4.
 7. Greimas, Algirdas Julien 1979. „Aktanti, akteri i figure“, Revija, XIX.
 8. Hutcheon, Linda 2002. „Postmodernistički prikaz“, Biti, Vladimir, ur., Politika i etika pripovijedanja, Zagreb.
 9. Jakobson, Roman 1966. „Lingvistika i poetika“, u: Lingvistika i poetika, Beograd.
 10. Stanzel, Franz 1992. „Pripovjedni tekst u prvom i pripovjedni tekst u trećem licu“, Biti, Vladimir, ur., Suvremena teorija pripovijedanja, Zagreb.

Obavezan predmet na studijima
 1. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 2. Kroatistika, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij, 5. semestar