Naziv
Slovačke jezične vježbe IV
Organizacijska jedinica
Katedra za slovački jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
50897
Semestri izvođenja
ljetni
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
90
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Proširivanje i produbljivanje praktičnih jezičnih kompetencija na razini B1 prema zajedničkom europskom referentnom okviru.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij, njegov opis, predstavljanje literature i metoda podučavanja.
 2. Gramatika: veznici i čestice; tema: slovačko školstvo, diplomiranje, traženje posla.
 3. Gramatika: nominativ i akuzativ, aspekt; tema: brojevi u životu.
 4. Gramatika: akuzativ, lokativ, aspekt; tema: arhitektura i stanovanje, život na selu i u gradu.
 5. Gramatika: aspekt; tema: život na selu i u gradu.
 6. Gramatika: akuzativ, instrumental; tema:generacijske pitanja, promjene u svijetu.
 7. Gramatika: refleksivni glagoli; tema: pravila dobrog ponašanja.
 8. Gramatika: akuzativ, dativ; tema: vrstve znakova.
 9. Gramatika: Refleksivni komponenti sa/si; tema: način života, internetske prijateljstvo.
 10. Gramatika: genitiv plurala; tema: turistička agencija.
 11. Gramatika: posesivni pridjevi; tema: putovanje i odmor.
 12. Gramatika: posesivni genitiv; tema: tvrdnja.
 13. Gramatika: verbalni prefiksi; tema
 14. Ponavljanje.
 15. Priprema za pismeni i usmeni ispit.

Ishodi učenja
 1. Koristiti gramatiku na razini B1.
 2. Čitati s razumijevanjem na razini B1.
 3. Slušati s razumijevanjem na razini B1.
 4. Razgovarati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini B1 i izraziti vlastito mišljenje.
 5. Pisati pragmatične tekstove.
 6. Pisati o temama, koristiti i primjenivati leksik na razini B1 i izraziti vlastito mišljenje.
 7. Objašnjavati književne i publicističke tekstove na razini B1.
 8. Razumjeti kontekst slovačkih realija.
Metode podučavanja
Objašnjavanje i demonstracija; rad s publicističkim i književnim tekstovima, audio i video materijalima; konverzacije, diskusije i role-playing; prezentacije; eseji.
Metode ocjenjivanja
Provjera znanja putem pismenih testova, kroz eseje, aktivitno sudjelovanje, konverzaciju, izvršavanja studentskih obveza kao što su redovito prisustvovanje na nastavi, domaće zadaće i seminarski rad ili projekt.

Obavezna literatura
 1. KAMENÁROVÁ, Renáta et al.: Krížom-krážom. Slovenčina B1. Univerzita Komenského, Bratislava, 2011.
 2. KURSAR, Mária – SESAR, Dubravka: Slovačko-hrvatski i hrvatsko-slovački praktični rječnik s gramatikom. Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 3. ŽIGOVÁ, Ľudmila: Praktikum zo slovenskej gramatiky a ortografie pre cudzincov B1 – B2. Univerzita Komenského, Bratislava, 2014.
 4. ŽIGOVÁ, Ľudmila: Slovenčina pre cudzincov. Gramatická a pravopisná cvičebnica. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
 5. VAJIČKOVÁ, Mária: Slovenčina pre cudzincov. Gramatické cvičenia. Univerzita Komenského, Bratislava, 2009.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar