Naziv
Katedra za slovački jezik i književnost
Lokacija
Satničarka
Ivana Maslač, v. lekt.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
dr.sc. Ľubica Blažencová, lekt. B 220 (385) 1 6120118 lblazenc@ffzg.hr
dr.sc. Ivana Čagalj, doc. icagalj@ffzg.hr
Peter F. 'Rius Jílek, lekt. B 220 (385) 1 6120118 peterfrius@jilekonline.eu

Naziv Šifra
Diplomski rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti 124486
Fonologija slovačkoga jezika 142686
Funkcionalni stilovi i prevođenje 118200
Kultura i jezik 125608
Morfologija slovačkoga jezika 50898
Povijest slovačkoga književnoga jezika 142687
Prijevodne vježbe I 117771
Prijevodne vježbe II 124488
Prijevodne vježbe III 117772
Prijevodne vježbe IV 124489
Prozaici slovačkoga realizma 97430
Sintaksa slovačkog jezika 52300
Slovaci u hrvatskom prijevodu/ Hrvati u slovačkom prijevodu 142695
Slovačka drama i kazalište 118201
Slovačka književnost 20. stoljeća 52298
Slovačka književnost do kraja XIX. stoljeća 50880
Slovačka književnost na filmu 125612
Slovačka kratka proza 20. stoljeća 142691
Slovačke jezične vježbe I 97429
Slovačke jezične vježbe II 36011
Slovačke jezične vježbe III 50879
Slovačke jezične vježbe IV 50897
Slovačke jezične vježbe V 52297
Slovačke jezične vježbe VI 52299
Slovački jezik (za neslovakiste) 86830
Uvod u slovačku kulturu 36010
Završni rad na studiju Slovačkog jezika i književnosti 69896

Preddiplomski studiji
  1. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji