Naziv
Suvremeni nizozemski jezik VI
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
46858
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Utvrđivanje gradiva kolegija Suvremeni nizozemski jezik V. Usavršavanje usmenog i pismenog komuniciranja na korektnom nizozemskom jeziku. Pomoć studentima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva. Usvajanje pasivne i aktivne kompetencije u pitanjima jezika, društva i aktualnosti.
Sadržaj
 1. Gramatika: upotreba glagolskih oblika I
 2. Gramatika: upotreba glagolskih oblika II
 3. Gramatika: upotreba glagolskih oblika III
 4. Oblik zou(den) i izricanje uvjeta
 5. Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije I
 6. Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije II
 7. Gramatika: odnosna zamjenica, oblik zou(den) i izricanje neprovjerene informacije III
 8. Gramatika: zamjenički prilozi, oblik zou(den), djeljivi glagoli s prijedložnim prefiksom I
 9. Ponavljanje i pripremanje za kolokvij
 10. Cjeline iz gramatike De regels van het Nederlands: negacija; jednostavne i složene rečenice
 11. Cjeline iz gramatike De regels van het Nederlands: veznici
 12. Cjeline iz gramatike De regels van het Nederlands: oblik i funkcija glavne rečenice
 13. Cjeline iz gramatike De regels van het Nederlands: oblik i funkcija zavisne rečenice
 14. Posebne glagolske konstrukcije
 15. Poredak riječi

Ishodi učenja
 1. koristiti nizozemske glagole u različitim vremenima i načinima
 2. koristiti odnosnu zamjenicu i oblik zou(den)
 3. izražavati negaciju na nizozemskom; negirati cijelu rečenicu ili jedan dio
 4. koristiti posebne glagolske konstrukcije
 5. razgovarati na nizozemskom te koristiti složene jezične konstrukcije u govoru i pismu
Metode podučavanja
vježbe + individualna nastava sa studentima
Metode ocjenjivanja
Pismeni i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Help 3: Zal ik u even helpen?
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar