Naziv
Španjolski jezik za akademske potrebe 3
Organizacijska jedinica
Centar za strane jezike
ECTS bodovi
2
Šifra
117947
Semestri izvođenja
zimski
Satnica
Vježbe iz stranog jezika
30
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju
Kolegij je preduvjet za upis ili polaganje
Kolegij je potrebno položiti za

Cilj
Usvajanje i razvijanje tehnika čitanja stručne literature, usvajanje tehnika pisanja sažetaka, razvijanje vještine govorenja o akademskim i stručnim temama i usvajanje akademskog i stručnog vokabulara.
Sadržaj
 1. Predstavljanje. Provjera znanja studenata kroz pismeno testiranje. Podjela u grupe. Obveze studenata tijekom semestra-zadaće, seminarski radovi, aktivnost na satu.
 2. Provjera stečenih usmenih kompetencija. Ponavljanje općih znanja o pravopisu i naglašavanju.
 3. Tekst iz udžbenika. Analiza teksta. Ponavljanje i usmena provjera gramatičkih kompetencija studenata. Prvi seminarski rad.
 4. Seminarski rad, diskusija. Analiza studentima nepoznatog teksta, snalaženje u tekstu bez rječnika. Ključni pojmovi. Diskusija, zadaća.
 5. Znanstveni članak: čitanje, analiza teksta i diskusija. Kratka provjera jezičnih kompetencija kroz kontrolni test. Seminarski rad. Zadaća.
 6. Lekcija iz obveznog udžbenika, vježbe i provjera stečenog znanja. Seminarski rad, diskusija, zadaća.
 7. Video materijal uz tekst u kojem nedostaju neki pojmovi: ponavljanje konjunktiva imperfekta i ispunjavanje ispuštenih riječi. Seminarski rad. Zadaća.
 8. Lekcija iz obveznog udžbenika, slušanje audio materijala. Vježbe, provjera, zadaci. Seminarski rad. Diskusija na temu rada. Zadaća.
 9. Diskusija na temu aktualnih događaja. Inzistiranje na isključivoj upotrebi španjolskog jezika u komunikaciji. Seminarski rad. Zadaća.
 10. Lekcija iz obveznog udžbenika. Komplementarni video materijali. Vježbe, zadaci. Seminarski rad, diskusija, zadaća.
 11. Lekcija iz obveznog udžbenika. Komplementarni video materijali. Vježbe, zadaci. Seminarski rad, diskusija, zadaća.
 12. Tekst s Interneta, pripremiti za sljedeću nastavnu jedinicu. Provjera prethodne zadaće, razgovor o učinjenim greškama-ispravci. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća.
 13. Izlaganje zadanog teksta s Interneta. Studenti obrazlažu svoje stavove iz svojih sažetaka. Diskusija. Zadaća.
 14. Lekcija iz obveznog udžbenika, vježbe, zadaci. Seminarski rad. Diskusija. Zadaća. Ponavljanje kako priprema za završni kolokvij.
 15. Probni kolokvij i analiza grešaka kao priprema za završni kolokvij. Usmena diskusija vezana uz aktualnu socijalno-literearnu temu, prema izboru studenata.

Ishodi učenja
 1. Student će moći koristiti tehnike čitanja stručne/znanstvene literature na španjolskom jeziku;
 2. prepoznati uvriježene načine strukturiranja stručnog/znanstvenog teksta od organizacije cjeline teksta do organizacije paragrafa;
 3. koristiti strukture rečenica svojstvene akademskom diskursu;
 4. sažeti i izložiti sadržaj slušnog materijala;
 5. napisati sažetak stručnog/znanstvenog teksta.
Metode podučavanja
Metode poučavanja usklađene su s ciljem i ishodom učenja pri čemu studenti paralelno usvajaju jezične vještine govora, čitanja i slušanja s razumijevanjem te pisanja. Metode poučavanja kojima se koristimo su sljedeće: - metode pismenog i usmenog izražavanja (izlaganje, razgovor, čitanje, prepisivanje, diktiranje, rasprava, pisanje eseja, sažetaka) - metode demonstracije (rad sa stripom, gledanje igranih i dokumentarnih filmova, reportaža) - metode samostalnog učenja (pisanje domaće zadaće, istraživanje tema za pisanje i izlaganje samostalnog rada).
Metode ocjenjivanja
Sudjelovanje u nastavi 5 % Pisanje zadaća 5 % Usmeno izlaganje 30 % Kolokviji 30 % Završni pismeni ispit 30 %

Obavezna literatura
 1. Varios autores: Español para la universidad - Estudiantes.ELE A2, Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart, 2018.
 2. V. Mindoljević: El Flechazo 2, Školska knjiga Zagreb, 2014.
 3. Vázquez, Graciela: Español con fines académicos: de la comprensión a la producción, Edinumen, Madrid, 2005.
Dopunska literatura
 1. Gabriel García Márquez: "Doce cuentos peregrinos"
 2. Knjiga španjolskog autora po izboru, minimalno 150 stranica.
 3. Stručna literatura i odabrani tekstovi prema izboru voditeljice kolegija.
 4. Tekstovi s odabranih internetskih stranica kao što su: El País: http://elpais.com/ ; Televisión educativa y cultural iberoamericana: http://www.nci.tv/ i slične.
 5. E. Conejo, P. Seijas, B. Tonnelier, S. Troitiño: Cuadernos de gramática española, Difusión, Centro de Investigación y Publicaciones de Idiomas, S.L., Madrid, 2018.
 6. Luis Aragonés, Ramón Palencia, Gramática de uso del español - Teoría y práctica, Madrid, Ediciones SM, 2009.

Izborni predmet na studijima
 1. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 2. Pedagogija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 3. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 6. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 7. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 8. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 9. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 10. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 1., 3. semestar
 11. Sociologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 12. Judaistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 13. Komparativna književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 14. Nederlandistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 15. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 16. Romistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 17. smjer Antička, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 18. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 19. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 20. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 21. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 22. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 23. Poljski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 24. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 25. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 26. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 27. smjer Prapovijesna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 28. smjer Srednjovjekovna, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 1., 3. semestar
 29. Sociologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Diplomski studij: Zimski semestar