Naziv
Diplomska radionica II (povijest)
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS
11
Šifra
164811
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Izrada diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 2. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 3. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 4. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 5. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 6. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 7. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 8. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 9. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 10. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 11. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 12. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 13. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 14. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 15. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.

Ishodi učenja
 1. formulirati i braniti određenu tezu
 2. napisati jasan i koherentan seminarski ili diplomski rad u kojemu se argumentirano dokazuje i/ili opovrgava određena teza o odabranom geografskom ili historiografskom pitanju ili problemu
 3. oblikovati vlastite argumente o prošlosti i sadašnjosti pomoću različitih izvora i dokaza te istovremeno prosuđivati valjanost argumenata drugih povjesničara i geografa
 4. razviti i demonstrirati profesionalne radne navike
Metode podučavanja
Nastava je fokusirana na izradu diplomskog rada. Studenti istražuju odabrane teme, oblikuju i periodično prezentiraju dijelove diplomskog rada pred nastavnikom i drugim studentima. Surađuju s nastavnikom-voditeljem diplomske radionice, mentorom i drugim nastavnicima i studentima. Po dovršenju diplomskog rada, slijedi izvještaj o radu i obrana.
Metode ocjenjivanja
Brojčana ocjena unosi se u indeks nakon izrade i obrane diplomskog rada.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 10. semestar