Naziv
Uvod u studij turkologije (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
35838
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15
Preduvjeti za upis i polaganje kolegija
Za upis kolegija se moraju

Cilj
Cilj je predmeta uvesti polaznike u povijest turkologije i upoznati ih s postignućima, zadacima i znanstvenim metodama turkoloških studija s posebnim osvrtom na najstarije europske škole, diplomatske akademije i katedre turskoga jezika, razvoj europskih turkoloških studija u 19. i 20. st., turkologiju danas u Europi, Americi i Turskoj te postignuća i perspektive suvremenih turkoloških studija.
Sadržaj
 1. Najstariji europski izvori o Turcima prije i nakon zauzeća Carigrada; recepcija Turaka u tom razdoblju. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 2. Turska osvajanja u jugoistočnoj Europi do druge opsade Beča 1682. godine; europski izvori o Turcima; recepcija Turaka u tim izvorima. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 3. Europski izvori o Turcima nakon druge opsade Beča: nova recepcija Osmanlija i Osmanske Carevine; europski putopisci, diplomati i diplomatske misije u Istanbulu i na prostoru Rumelije. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 4. Temeljna djela europske turkologije o osmanskome turskom jeziku i Turcima (do Republike Turske). Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 5. Novoosmansko razdoblje (19. st.): vrijeme tanzimatskih reformi i otvaranja prema Europi; europski utjecaji na osmansko školstvo i znanost; prve tiskane gramatike osmanskoga jezika i njihova usporedba s gramatikama europskih autora; najznačajniji europski turkološki centi u 19. st. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 6. Predavanja: Utemeljenje suvremenih turkoloških studija u Europi i Turskoj; Turkološki centri, biblioteke, arhive i zbirke. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 7. Turkologija njemačkoga govornog područja: centri, znanstvenici, djela. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 8. Turkologija u Mađarskoj i zemljama jugoistočne Europe. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 9. Turkologija na anglosaksonskome govornom području i u Skandinaviji. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 10. Turkologija u ostalim europskim zemljama. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 11. Turkologija u Republici Turskoj. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 12. Istraživanja o drugim turkijskim jezicima i narodima: centri, znanstvenici, postignuća. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 13. Istraživanje jezičnih i kulturnih kontakata na prostoru jugoistočne Europe: turcizmi i drugi turski elementi u jezicima jugoistočne Europe – kritički osvrt na dosadašnje rezultate. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 14. Sažimanje dosadašnjih predavanja. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.
 15. Priprema za ispit. Seminar: Izbor odgovarajuće literature, čitanje, usmena izlaganja, razgovor.

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti povijesne, političke i gospodarske okolnosti u kojima se Europa počinje zanimati za Turke
 2. Nabrojiti i opisati prve rukopisne gramatike turskoga jezika predznanstvenoga razdoblja i objasniti zbog čega i u kojim okolnostima nastaju
 3. Nabrojiti, opisati i objasniti razloge zbog kojih su nastajale prve gramatike turskoga jezika i kakav se ideološki diskurs može prepoznati u njihovom sadržaju
 4. Opisati i protumačiti političke okolnosti u kojima se javljaju prve respektabilne gramatike turskoga jezika
 5. Nabrojiti, opisati i protumačiti doprinose najistaknutijih europskih i turskih filologa i lingvista razvoju turkologije do 20. stoljeća
 6. Izdvojiti i analizirati specifičnosti suvremenih turkoloških istraživanja s obzirom na potrebe i zahtjeve sredine u kojoj se turkološke studije njeguju
Metode podučavanja
Predavanja i seminari.
Metode ocjenjivanja
Aktivno sudjelovanje u nastavi, seminarski radovi; završni pismeni ispit – test. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Kononov, A. N. (1982.): Istorija izučenija tjurkskih jazykov v Rossii. Nauka, Moskva.
 2. Izbor enciklopedijskih natuknica.
 3. Eren, H. (1998.), Türklük Bilimi Sözlüğü, Ankara.
Dopunska literatura
 1. Todorova, M. (1997.), Imaginarni Balkan, Beograd.
 2. Putopisi europskih putopisaca (po izboru i u dogovoru s nastavnikom).

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 4. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 5. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 6. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 7. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 8. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 9. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 10. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 11. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 12. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 13. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 14. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 15. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 8. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 17. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 19. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 20. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 21. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 6. semestar
 22. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 23. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 24. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 25. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 26. Psihologija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij, 2., 4. semestar
 27. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 28. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 29. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 30. Anglistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 31. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 32. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 2., 4. semestar
 33. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 34. Južnoslavenski jezici i književnosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 35. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 36. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 37. Povijest, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 38. Lingvistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 39. Anglistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Fakultetska ponuda
 • Preddiplomski studij: Ljetni semestar
 • Diplomski studij: Ljetni semestar