Naziv
Diplomski seminar I (geografija)
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS
6
Šifra
163685
Semestri
zimski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 9. semestar