Naziv
Diplomski seminar II (geografija)
Organizacijska jedinica
Geografski odsjek PMF-a
ECTS
11
Šifra
163690
Semestri
ljetni
Satnica
Seminar
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani prijediplomski i diplomski studij, 10. semestar