Naziv
Talijanistika
Puni naziv
Talijanistika
Vrsta studija
Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) talijanskog jezika i književnosti
sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) talijanskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Završni rad
Trajanje
6 semestara
ECTS bodovi
180
Opis

1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija I - odabrati najmanje 4 ECTS boda (1473)
3. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija II - odabrati 5 ECTS bodova (1474)
4. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija III - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1475)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 14 ECTS bodova (1904)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija I - odabrati najmanje 4 ECTS boda (1473)
3. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija II - odabrati 5 ECTS bodova (1474)
4. Kolegiji koji su obvezni dio programa studija III - odabrati najmanje 1 ECTS bod (1475)
5. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 14 ECTS bodova (1905)
5.1. Kolegiji s odsjeka
1. Obavezni predmeti
2. Izborni kolegiji iz talijanske književnosti - odabrati 5 ECTS bodova (3996)
3. Izborni kolegiji - odabrati najmanje 10 ECTS bodova (4005)
3.1. Kolegiji s odsjeka