Naziv
smjer Znanstveni
Puni naziv
Španjolski jezik i književnost, smjer Znanstveni
Vrsta studija
Sveučilišni diplomski dvopredmetni
Stručni naziv
sveučilišni magistar španjolskog jezika i književnosti
sveučilišna magistra španjolskog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Završetak studija
Trajanje
4 semestra
ECTS bodovi
60