Naziv
Odsjek za romanistiku - Španjolski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Lidija Orešković Dvorski, izv. prof.
Zamjenica pročelnika
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, izv. prof.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Gordana Matić, doc.
Satničarka
Vedrana Berlengi Kapušin, v. lekt.
Satničarka
Ana Gabrijela Blažević
Satničar
Davor Gvozdić, lekt.
Satničarka
dr.sc. Ivana Olujić, izv. prof.

Nastavnik Soba Telefon E-mail
Pablo Llamas Fernández, lekt. F320 +385916137026 pllamas@ffzg.hr

Naziv Šifra
Afirmacija hispansko-američke književnosti u svijetu 52707
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1 124499
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2 117778
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514
Glotodidaktika 1 117779
Glotodidaktika 2 124500
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike 124501
Hispanske književnosti XXI. stoljeća 172323
Hispansko-američka književnost i europska periodizacija - od 16. do 19. stoljeća 52156
Hrvatski jezik za prevoditelje 161123
Individualni čimbenici u ovladavanju stranim jezikom 235660
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske 161124
Izgovor i pravopis španjolskog jezika 36704
Izrada nastavnih materijala 1 124502
Izrada nastavnih materijala 2 117782
Jezici struke i frazeologija 124503
Književnost srednjeg vijeka 185718
Konsekutivno prevođenje 184931
Kontaktna lingvistika 117785
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika 46997
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Hispanska Amerika) 46989
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska) 46987
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku 117786
Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta 117789
Metodologija znanstvenog rada 184292
Novi hispanskoamerički roman 117791
Octavio Paz i Jorge Luis Borges 117792
Povijesni pregled metodike 117793
Povijest recepcije romana "Bistri vitez Don Quijote od Manche" u hispanskom svijetu 124508
Povijest španjolskog jezika 124509
Povijest španjolskoga jezika 163576
Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća 95337
Prevođenje književnih tekstova 235661
Prijevodne vježbe I 52158
Prijevodne vježbe II 52164
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 117795
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 124510
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 117796
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 117797
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 124511
Romanski jezici i vulgarni latinitet 117805
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika 117807
Suvremena hispanskoamerička minifikcija 117781
Suvremena španjolska sintaksa 1 95341
Suvremena španjolska sintaksa 2 95343
Španjolska leksikologija i leksikografija 52161
Španjolski jezik 1 184293
Španjolski jezik 2 184294
Španjolski jezik 3 95328
Španjolski jezik 4 95334
Španjolski jezik 7 117809
Španjolski jezik 8 124512
Španjolski jezik 9 184295
Španjolski jezik V 52157
Španjolski jezik VI 52162
Španjolski romantizam 52154
Teorija prevođenja 117812
Unamuno i njegovo razdoblje 124513
Usmeno i pismeno izražavanje (Expresión oral y escrita) 1 38041
Usmeno i pismeno izražavanje II 52145
Usmeno i pismeno izražavanje III 52152
Usmeno i pismeno izražavanje IV 52159
Usmeno i pismeno izražavanje V 52163
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika 184296
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 46993
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I 46991
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III 52146
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova IV 52153
Vrednovanje i ocjenjivanje 117813
Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 69899
ZEROJ 118216
Zlatni vijek španjolske književnosti 95335

Prijediplomski studiji
  1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni prijediplomski dvopredmetni studij
Diplomski studiji
  1. smjer Nastavnički, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  2. smjer Prevoditeljski, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij

Razdoblje Naziv Opis

Naziv Naslov obavijesti Kratak opis obavijesti Poveznica
Godina Način predstavljanja Promotivni materijali Organizator
Godina Vrsta suradnje ili programa Naslov Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Naslov Sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Sudionici s odsjeka Ostali sudionici Organizator Mjesto
Godina Vrsta aktivnosti Kratak opis aktivnosti Sudionici Mjesto

Godina Naslov Vrsta Organizator Nastavnici Mjesto
Godina Kratak opis Gospodarski subjekt i javni sektor Sudionici s odsjeka
Godina Autori Naslov Podaci o publikaciji
Godina Vrsta Organizator Naslov Nastavnici s odsjeka
Godina Medij Emisija Naslov teme Nastavnici