Naziv
Odsjek za romanistiku - Španjolski
Lokacija
Pročelnica
dr.sc. Gorana Bikić-Carić, doc.
Povjerenica za kvalitetu
dr.sc. Maja Zovko, doc.

Nastavnik Soba Telefon E-mail

Naziv Šifra
Afirmacija hispansko-američke književnosti u svijetu 52707
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 1 124499
Curriculum španjolskog kao stranog jezika 2 117778
Diplomski rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 124514
Glotodidaktika 1 117779
Glotodidaktika 2 124500
Hispanistika u okviru opće i romanske lingvistike 124501
Hispanske književnosti XXI. stoljeća 172323
Hispansko-američka književnost i europska periodizacija - od 16. do 19. stoljeća 52156
Hispansko-američka nefikcionalna proza u XVI. stoljeću (Kronike osvajanja drevnog Meksika) 36708
Hrvatski jezik za prevoditelje 161123
Institucije EU, Španjolske i Hrvatske 161124
Izgovor i pravopis španjolskog jezika 36704
Izrada nastavnih materijala 1 124502
Izrada nastavnih materijala 2 117782
Jezici struke i frazeologija 124503
Književnost srednjeg vijeka 185718
Književnost u nastavi španjolskog jezika 184291
Konsekutivno prevođenje 184931
Kontaktna lingvistika 117785
Korektivne vježbe izgovora španjolskog jezika 46997
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Hispanska Amerika) 46989
Kultura i civilizacija hispanskog svijeta (Španjolska) 46987
Leksička tvorba u suvremenom španjolskom jeziku 117786
Libro de Buen Amor - čitanje i komentar teksta 117789
Metodologija znanstvenog rada 184292
Novi hispanskoamerički roman 117791
Octavio Paz i Jorge Luis Borges 117792
Povijesni pregled metodike 117793
Povijest recepcije romana "Bistri vitez Don Quijote od Manche" u hispanskom svijetu 124508
Povijest španjolskog jezika 124509
Povijest španjolskoga jezika 163576
Pregled španjolske književnosti 20. stoljeća 95337
Prevođenje književnih tekstova 117794
Prijevodne vježbe I 52158
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 1 117795
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 2 124510
Prijevodne vježbe španjolskog jezika 3 117796
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 1 117797
Proces usvajanja drugog i/ili stranog jezika 2 124511
Romanski jezici i vulgarni latinitet 117805
Sociolingvističke i dijalektalne varijante španjolskog jezika 117807
Suvremena hispanskoamerička minifikcija 117781
Suvremena španjolska sintaksa 1 95341
Suvremena španjolska sintaksa 2 95343
Španjolska leksikologija i leksikografija 52161
Španjolski jezik 1 184293
Španjolski jezik 2 184294
Španjolski jezik 3 95328
Španjolski jezik 4 95334
Španjolski jezik 7 117809
Španjolski jezik 8 124512
Španjolski jezik 9 184295
Španjolski jezik V 52157
Španjolski jezik VI 52162
Španjolski romantizam 52154
Teorija prevođenja 117812
Unamuno i njegovo razdoblje 124513
Usmeno i pismeno izražavanje (Expresión oral y escrita) 1 38041
Usmeno i pismeno izražavanje II 52145
Usmeno i pismeno izražavanje III 52152
Usmeno i pismeno izražavanje IV 52159
Usmeno i pismeno izražavanje V 52163
Uvod u sociolingvistiku i dijalektologiju španjolskoga jezika 184296
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova 2 46993
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova I 46991
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova III 52146
Vokabular, čitanje i tumačenje španjolskih tekstova IV 52153
Vrednovanje i ocjenjivanje 117813
Završni rad na studiju Španjolskog jezika i književnosti 69899
ZEROJ 118216
Zlatni vijek španjolske književnosti 95335
Znanstvena proza Alfonsova doba 36705