AKM_logo
 
Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 19
Upute autorima

19. Seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture

Rovinj, 25.-27. studenoga 2015.


TEMA SEMINARA

"Zajedničko, a različito"
načela interoperabilnosti u AKM zajednici

PROGRAM | REZERVACIJA SMJEŠTAJA, REGISTRACIJA, KOTIZACIJA I PRIJEVOZ

Glavni organizator Hrvatsko knjižničarsko društvo


REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Sve aktivnosti vezane uz smještaj obavljaju se preko jedinstvenog OBRASCA ZA REZERVACIJU.
 
REGISTRACIJA
Prijava na skup obavlja se putem obrasca na stranicama HKD-a na adresi: http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/prijava/285

 
KOTIZACIJA

PUNA KOTIZACIJA 375 KN
JEDNODNEVNA KOTIZACIJA 150 KN
STUDENTSKA KOTIZACIJA 100 KN
 
 
POZIV NA PREDLAGANJE RADOVA
Poziv na predlaganje radova za predavanja, radionice i poster izlaganja

- predavanja i prilozi u radionicama: 1. 9. 2015.
- poster izlaganja: 1. 9. 2015. (s mogućim produljenjem roka)

Prijava treba sadržavati: ime i prezime autora, afilijaciju i e-mail adresu, naslov rada, sažetak.
Prijedlozi za predavanja šalju se na adresu mwiller@unizd.hr, poster izlaganja na adresu dstanic@arhiv.hr, a za priloge u radionicama voditeljima radionica i to za radionicu

(1) Radionica ISBD-skupina 0: kako kategorizirati element opisa prema obliku sadržaja i vrsti medija (voditeljica M. Willer, mwiller@unizd.hr)

(2) Radionica AKM ustanove i pitanja dostupnosti građe/gradiva (voditeljice S. Klarin Zadravec, sklarin@nsk.hr, T. Šarić, tsaric@arhiv.hr)

(3) Radionica Konzervatorsko-restauratorska radionica : mogućnost edukacije (voditelj D. Doračić, ddoracic@amz.hr)

(4) Radionica Edukacija u AKM zajednici (voditeljica J. Hotko, j.hotko@hismus.hr)

(5) Radionica ICARUS : International Center for Archival Research (voditelj H. Stančić, hstancic@ffzg.hr)

NOVE UPUTE ZA AUTORE
Na web stranicama Seminara objavljene su nove Upute za autore. Molimo sve autore koji žele da se njihov rad objavi u zborniku radova AKM seminara da svoje radove urede u skladu s novim uputama.