AKM_logo
 
Početna stranica
Obavijesti organizatora
AKM 19
Upute autorima

19. Seminar ARHIVI, KNJIŽNICE, MUZEJI
Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture

Rovinj, 25.-27. studenoga 2015.


TEMA SEMINARA

"Zajedničko, a različito"
načela interoperabilnosti u AKM zajednici

PROGRAM | REZERVACIJA SMJEŠTAJA, REGISTRACIJA, KOTIZACIJA I PRIJEVOZ

Glavni organizator Hrvatsko knjižničarsko društvo

 
REZERVACIJA SMJEŠTAJA

Sve aktivnosti vezane uz smještaj obavljaju se preko jedinstvenog OBRASCA ZA REZERVACIJU.
 
REGISTRACIJA
Prijava na skup obavlja se putem obrasca na stranicama HKD-a na adresi: http://hkdrustvo.hr/hr/skupovi/prijava/285

 
KOTIZACIJA

PUNA KOTIZACIJA 375 KN
JEDNODNEVNA KOTIZACIJA 150 KN
STUDENTSKA KOTIZACIJA 100 KN

PROGRAM

Srijeda, 25. studenoga

08.00-09.00   Prijava sudionika

09.00-09.10     Pozdravni govor (D. Holcer)

09.10-10.40     Izlaganja(moderator:        )

09.10-09.40    Dijana Machala. Pitanje zajedništva : konvergencija informacijske metazajednice ili singularnost u prostoru kiberinfrastrukture

09.40-10.10   Maja Žumer. FRBR Library Reference Model (LRM) : a big step forward
                        towards implementation


10.10-10.40   Ana Vukadin. Izazovi zajedništva : usklađivanje modela, standarda i terminologije u novom pravilniku za katalogizaciju

10.40-11.00   Stanka uz osvježenje

11.00-12.45    Izlaganja(moderator:        )

11.00-11.30   Erich Renhart, Marijana Tomić. Problemi standardizacije opisa rukopisne građe

11.30-12.00   Jedert Vodopivec Tomažič. Bible revived : paper and film 

12.00-12.30   Theresa Zammit Lupi. The design of a database as a research tool for the study on a collection of musical manuscripts

12.30-12.45    Izlaganje sponzora

12.45-14.00    Stanka za ručak

14.00-16.30    Radionice

1. Kako kategorizirati jedinicu građe prema obliku sadržaja i vrsti medija (voditeljice Mirna Willer i Snježana Radovanlija Mileusnić)  

2. AKM ustanove i pitanja dostupnosti građe/gradiva (voditeljice Tatjana Šarić, Sofija Klarin Zadravec, Renata Petrušić)

2.1 Renata Petrušić:  Knjižnice i autorsko pravo

2.2 Sofija Klarin Zadravec: Metapodaci o autorskom pravu

2.3. Tatjana Šarić: Neka pitanja dostupnosti arhivskoga gradiva

2.4. Melina Lučić: Arhivi i autorska prava

16.30-16.45     Stanka uz osvježenje

16.45-18.15    Panel rasprava

                        Zakonodavstvo u AKM zajednici (Alemka Belan Simić, Tinka Katić, Hrvoje Stančić, Dubravka Osrečki Jakelić)

                      Otvoreni sastanak Stručnog odbora za izradu nacionalnog pravilnika za
                      katalogizaciju: FRBR-LRM : rasprava o modelu i njegovoj primjeni (voditeljica
                      M. Willer)

Četvrtak, 26. studenoga

09.00-10.30    Izlaganja(moderator:        )

09.00-09.30    Tatijana Petrić. Odnosi u konceptualnim modelima FRBR, FRAD i PRESoo
                        modelu : na primjeru neomeđene građ
e

09.30-10.00   Gordana Gašo, Ivana Čadovska, Maja Klajić. Stavovi znanstveno-nastavnog osoblja o institucijskom repozitoriju : primjer Repozitorija Filozofskog fakulteta u Osijeku

10.00-10.30   Radovan Vrana. Altmetrija i digitalne zbirke

10.30-10.45   Stanka uz osvježenje

10.45-12.15   Izlaganja(moderator:        )

10.45-11.15    Goran Zlodi, Igor Čulig: Integracija i interoperabilnost informacija o kulturnoj
                       (industrijskoj) baštini  - zajedničko i različito na primjeru Virtualnog muzeja
                        karlovačke industrije građe


11.15-11.45   Mikica Maštrović. Primjena knjižničnih standarda na obradu građe iz fonda
                       Grafičke zbirke  Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu : od prvog seminara
                      Arhivi, knjižnice, muzeji : što se ostvarilo?


11.45-12.15    Boris Badurina, Hrvojka Serdarušić. Percepcija e-knjige među studentskom populacijom

12.15-13.45     Stanka za ručak

13.45-16.15   Radionice

                        4. Edukacija u akademskoj i AKM zajednici – sličnosti i razlike (što nam je zajedničko, a što različito?)(voditeljica Jelena Hotko)             
                       4.1 Jelena Hotko : Uvod (Sažetak)
                       4.2. Boris Badurina: Obrazovanje informacijskih stručnjaka: novi studijski
                         programi Informatologije, Informacijske tehnologije i Nakladništva (Sažetak)
                       4.3 Danko Dujmović: Zajedno u različitosti – priprema i oprema dobrog građana   
                        4.4 Mirjana Margetić: Kroz priču do postolara i muzeja (Sažetak)
                        4.5 Sanda VučičićVirtualni muzej :  novi pristupi u interakciji između
                        posjetitelja  i postava
(Sažetak)
                        4.6 Zdenka Šinkić: Mogućnosti korištenja multimedije u provedbi edukativnih
                        programa (Sažetak)
                        4.7 Jelena Hotko: Mogućnosti korištenja multimedije i alternativnih / kreativnih
                        metoda u provedbi edukativnih programa u baštinskim ustanovama (Sažetak)

5. Konzervatorsko-restauratorska radionica : mogućnosti edukacije i stručnog usavršavanja (voditelj Damir Doračić)

5.1 Damir Doračić: Uvod
5.2 Vladan Desnica: Intergrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij: konzerviranje i
restauriranje umjetnina
5.3 Jurica Matijević: Studij konzervacije-restauracije na Umjetničkoj akademiji u Splitu
5.4 Denis Vokić: Studij konzervacije i restauracije Sveučilišta u Dubrovniku
5.5 Đeni Gobić-Bravar: Mogućnosti edukacije – tražiti i naći
5.6 Marijana Mimica, Suzana Njegač: Različiti postupci stabilizacije arhivskog gradiva 
pisanog/crtanog na papiru i sanacija postojećih oštećenja
5.7 Melita Krnoul: Primjer edukacije na području restauriranja tekstila – iskustva sa studija u
Firenzi

5.8 Theresa Zammit Lupi: Book and paper conservation education in Malta and the UK

6. Marketinški plan za osiguranje vidljivosti i bolju prihvaćenosti projekta Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za  katalogizaciju (voditeljice Nives Tomašević i Ivona Despot)
                       
16.15-16.45    Stanka uz osvježenje

16.45-17.45    Predstavljanje postera(moderator:        )

                       1. Almir Elezović: Priključenje Zbirke pravnih propisa Digitalnog informacijsko-
                         dokumentacijskog ureda Vlade Republike Hrvatske na portal N-Lex

                       2. Jedert Vodopivec Tomažić: Ptuj Gratae posteritati, 1560 : materials, structure  and damages       
                       3. Tanja Buzina, Danijela Getliher, Karolina Holub, Sofija Klarin Zadravec,
                         Renata Petrušić, Sonja Pigac Ljubi, Ingeborg Rudomino: Trajna pohrana
                        digitalnih novina : usporedba poslovnih procesa

                      4. Tanja Kockovic Zaborski: Projekt "Pazi što jedeš" - dobar primjer suradnje
                        Etnografskog muzeja Istre i Zelene knjižnice

17.45-19.15    Predstavljanje zbornika radova 18. seminara AKM i drugih publikacija

 

Petak, 27. studenoga

09.00-10.00    Izlaganja(moderator:   )

09.00-09.30  Kristijan Crnković. Interoperabilnost i repozitoriji sa semantičkom tehnologijom

09.30-10.00  Markus Leideck. Topoteka

10.00 - 10.25 Milvana Arko Pijevac. Različito-zajedničko, međunarodni kodeks zoološke nomenklature

10.25 - 10.50 Iva Mihoci, Dragan Bukovec, Tatjana Vlahović. Pomaci u ostvarenju novog Hrvatskog prirodoslovnog muzeja (Ususret Muzeju)

10.50-11.00    Predstavljanje postera(moderator:        )

                       5.  Jelena Lešaja: Knjižnica u zraku
                       6. Mihaela Kovačić: Osobni arhivski fondovi i zbirke u izdavačkoj i izložbenoj  
                           djelatnosti Sveučilišne knjižnice u Splitu

                       7. Ana Lukin Šimunek: Digitalne verzije udžbenika osnovne škole i  otvoreni  
                          pristup  na primjeru knjižnice Učiteljskog fakulteta u Zagrebu

11.00-11.30   Stanka uz osvježenje

11.30-13.15   Predstavljanje projekata  (moderator   )

                       1. Hrvoje Stančić: InterPARES Trust
                   2. Tinka Katić: Izrada, objavljivanje i održavanje nacionalnog pravilnika za  
                       katalogizaciju : 2014-2016

                       3.Vlatka Lemić: ICARUS
                       4. Damir Hasenay, Hrvoje Stančić: Nacionalni program za zaštitu pisane baštine
                       5. Marijana Tomić, Gordana Marčetić, Mirna Willer: Opis  i pristup   
                          rukopisnoj građi u AKM ustanovama

                      6. Kristijan Crnković, Zoran Svrtan: Prikaz projekta uvođenja muzejske
                         platforme INDIGO u Muzej za umjetnost i ob
rt
                      7. Dunja Marija Gabriel, Tomislav Milković: Elektronički sustav za prikupljanje
                         statističkih podataka za sve vrste knjižnica

13.15-13.30   Zaključci i zatvaranje Seminara

 

ORGANIZATORI

Hrvatsko muzejsko društvo
Hrvatsko knjižničarsko društvo
Hrvatsko arhivističko društvo
Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
Hrvatski državni arhiv
Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet Sveučilišta J. J. Strossmayera, Osijek, Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti