Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru, uz najavu e-mailom
Soba
C 308
Telefon
01 4092 100
E-mail
gkerestes@ffzg.hr

Gordana Keresteš je redovita profesorica razvojne psihologije u trajnom zvanju. Nositeljica je više kolegija iz razvojne psihologije na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju psihologije. Uz njezino mentorstvo obranjeno je šezdesetak diplomskih radova, tri magistarska specijalistička rada i pet doktorskih disertacija. Istraživački interesi usmjereni su joj na odnose između roditelja i djece, kontekstualne čimbenike razvoja i razvoj vještina čitanja i pitanja. U istraživanju vještina čitanja i pisanja surađuje s Odsjekom za psihologiju Sveučilišta u Goteborgu, Švedska, gdje je bila na više kraćih boravaka. Objavila je nekoliko knjiga te šezdesetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim znanstvevnim časopisima (npr. Anthrozoos; Computers in Human Development; Croatian Journal of Education; Croatian Medical Journal; Current Psychology; Društvena istraživanja; European Journal of Personality; International Journal of Behavioral Development; Journal of Child and Family Studies; Journal of Early Adolescence; Journal of Happiness Studies; Journal of Social and Personal Relationships; Psihologijske teme; Reading and Writing; Scandinavian Journal of Psycholgy; Sexuality and Culture; Suvremena psihologija; Technology, Knowledge and Learning). Bila je zamjenica pročelnika Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (2004-05), zamjenica voditeljice doktorskog studija psihologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2006-07), predstojnica Katedre za razvojnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (u više mandata), tajnica Hrvatskog psihološkog društva (1991-92.) i članica Vijeća za djecu Republike Hrvatske (više madata). Trenutačno je predstojnica Katedre za razvojnu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, zamjenica predsjednice Nacionalnog etičkog povjerenstva za istraživanja s djecom, članica Vijeća za djecu Republike Hrvatske, članica Upravnog odbora Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID), članica Savjeta znanstvenog časopisa Klinička psihologija i članica Povjerenstva za provedbu istraživanja za Nacionalnu strategiju poticanja čitanja. Članica je više strukovnih udruga (Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatske psihološke komore, European Society for Developmental Psychology, European Literacy Network, European Network for Social and Emotional Competence, European Family Support Network, International Society on Early Intervention).

Razdoblje Naziv Uloga
2020 - 2021 Kako smo? Život u Hrvatskoj u doba korone Suradnik
2020 - 2020 Partnerske i obiteljske odrednice psihičkog zdravlja tijekom pandemije koronavirusa Suradnik
2019 - 2019 Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje semantičko-sintaktičkoga suodnosa apstraktnih leksema
2018 - 2018 Ograničenja informacijske strukture u hrvatskome: istraživanje konkretnosti, predočivosti, relativne čestoće i dobi usvajanja leksema Suradnik
2017 - 2021 Modeliranje mentalne gramatike hrvatskoga: ograničenja informacijske strukture (MEGAHR) Suradnik
2017 - 2020 Kvalitetno udomiteljstvo za djecu - razvoj i unapređenje procesa i stručnih mehanizama za osiguravanje kvalitetne skrbi za djecu u udomiteljskim obiteljima Suradnik
2016 - 2016 Čimbenici nezadovoljstva tijelom kod djevojaka i mladića u razdoblju adolescencije Suradnik
2016 - 2016 Formativna evaluacija programa podrške roditeljstvu “Rastimo zajedno” i “Rastimo zajedno PLUS” Voditelj
2015 - 2020 Ekonomske teškoće obitelji, psihosocijalni problemi i obrazovni ishodi adolescenata u vrijeme ekonomske krize Suradnik
2015 - 2016 Razvoj nacionalnih indikatora dobrobiti djece Suradnik
2014 - 2018 Strengthening Europeans' capabilities by establishing the European literacy network Suradnik

Ključni istraživački interes
 • razvoj djece i adolescenata
 • odnosi roditelja i djece
 • kontekstualni čimbenici razvoja
 • rizični i zaštitni čimbenici psihičkog zdravlja i razvoja
 • razvoj vještina čitanja i pisanja
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Family Support Network (Redovita članica)
 • European Literacy Network (Redovita članica)
 • European Network for Social and Emotional Competence (Redovita članica)
 • European Society for Developmental Psychology (Redovita članica)
 • Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (Članica Upravnog odbora)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (Redovita članica)
 • International Society on Early Intervention (Redovita članica)
 • Nacionalno etičko povjerenstvo za istraživanja s djecom
 • Povjerenstvo za provedbu istraživanja za “Nacionalnu strategiju poticanja čitanja za razdoblje od 2017. do 2022. godine”
 • Vijeće za djecu, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2018. 26. godišnja konferencija hrvatskih psihologa, Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Članica savjetodavnog odbora (Savjeta) časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Članica savjetodavnog odbora (Savjeta) časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Članica savjetodavnog odbora (Savjeta) časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Članica savjetodavnog odbora (Savjeta) časopisa)
 • Klinička psihologija, Naklada Slap ,Jastrebarsko (Članica savjetodavnog odbora (Savjeta) časopisa)