Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
utorkom 12:00 - 13:00 ili po dogovoru na mail
Soba
C-310
Telefon
4092-193
E-mail
mtadinac@ffzg.hr

Rođena 1961. godine u Zagrebu. Diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (1984), gdje je i magistrirala (1986) te doktorirala (1993). Od 1985. radi u Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu kao asistent pripravnik, docent (1997), izvanredni profesor (2002), redovni profesor (2007) te redovni profesor u trajnom zvanju (2012). Od 2003. predstojnica Katedre za biološku psihologiju. Nositeljica kolegija Biološka psihologija I i II, Evolucijska psihologija te Klinička neuropsihologija. Na poslijediplomskom studiju suvoditeljica modula Kognitivna psihologija i neuroznanost. Do sada bila mentorica pri izradi 60-ak diplomskih, 6 magistarskih i specijalističkih radova te 15 disertacija. Bila aktivno uključena u više znanstvenih projekata iz područja psihologije te interdisciplinarnih projekata. Objavila dvije autorske knjige te jednu kao urednica, 4 poglavlja u knjizi, više od 80 znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovala na više od 80 znanstvenih i stručnih skupova u zemlji i inozemstvu, od čega više od deset puta s pozvanim predavanjima.
Sudjelovala u organizaciji niza znanstvenih i stručnih skupova kao članica programskih i znanstvenih odbora. Članica Hrvatskog psihološkog društva, Hrvatskog društva za psihosomatska istraživanja, HBES (Human Behavior and Evolution Society). član-osnivač te članica Znanstvenog savjeta Hrvatskog društva za neuroznanost. Bavi se stručnim prevođenjem s engleskog te je do sada samostalno ili u suradnji prevela 14 udžbenika i znanstvenih knjiga, više psihologijskih mjernih instrumenata i priručnika za njihovu primjenu te načinila stručnu redakciju za još četiri knjige. Povremeni je recenzent niza znanstvenih časopisa i izdavača te je do sada recenzirala više desetaka znanstvenih i stručnih članaka i knjiga.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi: nastavak istraživanja

Ključni istraživački interes
  • Provjera evolucijskog modela adaptacije i zdravlja
  • Ispitivanje različitih aspekata traumatskih ozljeda mozga
  • Spolne razlike u izboru partnera i ljubomori
  • Psihodermatologija
  • Anksioznost i depresivnost u trudnoći i postpartalnom razdoblju
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • Hrvatsko društvo za neuroznanost (HDN) (članica Znanstvenog savjeta)
  • Hrvatsko društvo za psihosomatska istraživanja (članica)
  • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (članica)
  • Human Behavior and Evolution Society (HBES) (članica)
Nagrade i priznanja
  • 2018. Godišnja nagrada Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 2018. za knjigu Neuropsihološki aspekti istraživanja ADHD-a kod djece

Opis znanstvene djelatnosti
Glavni znanstveni interesi Meri Tadinac su u području biološke i evolucijske psihologije, neuropsihologije i zdravstvene psihologije. Njezini radovi obuhvaćaju ispitivanje bioloških korelata ličnosti i temperamenta, lateralizacije funkcija mozgovnih hemisfera, ispitivanje psiholoških čimbenika zdravlja i bolesti u okviru biopsihosocijalnog modela i darvinovske medicine te istraživanja preferencija pri izboru partnera u kontekstu dugoročnih i kratkoročnih veza.

Popis publikacija objavljenih u prethodnih pet godina možete pronaći na sljedećoj poveznici:
https://koha.ffzg.hr/bibliografija/777.html

Obuhvatniji popis radova na:
http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=61505