Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
Izvanredni profesor
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
Konzultacije
prema dogovoru putem e-maila
Soba
c-319
Telefon
(01)6120154
E-mail
avranic@ffzg.hr

Osnovnu i srednju školu (MIOC) završila je u Zagrebu te je maturirala u Washington High School (SAD). Diplomirala je na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a na istom fakultetu i doktorirala 2009. god. U zvanje više znanstvene suradnice izabrana je 2017., a u zvanje izvanredne profesorice 2019. god. Usavršavala se na većem broju međunarodnih znanstvenih i stručnih edukacija i ljetnih škola iz kognitivne psihologije i psihologijske metodologije.

Objavila je preko 30 znanstvenih i 10ak stručnih radova, jedan sveučilišni udžbenik, jednu monografiju, nekoliko poglavlja u sveučilišnim udžbenicima te uredila dvije stručne knjige. Svoj je rad prezentirala na nizu međunarodnih i domaćih konferencija, održala plenarno predavanje (Alps Adria Psychology Conference, Ljubljana, 2019) te nekoliko pozvanih predavanja na različitim stručnim skupovima. Predavala je na studiju gerontopsihologije Sveučilišta u Padovi. Povremeni je recenzent za 15ak međunarodnih znanstvenih časopisa. Nagrađena je Godišnjom nagradom Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za najbolja ostvarenja mladih znanstvenika (2003).

Voditeljica je znanstveno-istraživačkog projekta "Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci" (Hrvatska zaklada za znanost; razdoblje 2021-2024). Surađivala je na nekoliko međunarodnih projekata iz područja kognitivne psihologije i kognitivnog starenja, a trenutno je suradnik na projektu "Neural architecture of consciousness" (voditelj: Prof. K. Sandberg – Aarhus University; 2019-2023). Bila je voditeljicom nekoliko sveučilišnih istraživačkih potpora (Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi, 2015-2016; Odrednice učinkovitosti neuromodulacijskog afektivno-kognitivnog treninga, 2018). Od 2019. godine voditeljica je CEEPUS akademske mreže pod nazivom "Neuroshare: Sharing tools and expertise in behavioral neuroscience" u kojoj sudjeluju istraživači iz 10 zemalja (13 institucija) središnje i istočne Europe.

Članica je European Society for Cognitive Psychology, Psychonomic Society te Upravnog odbora Zagrebačkog psihološkog društva.

Razdoblje Naziv Uloga
2021 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi: nastavak istraživanja
2021 - 2023 Uspješno starenje: razvoj i validacija integriranog višedimenzionalnog modela
2020 - 2024 Afektivni kognitivni trening: neuralni, kognitivni i bihevioralni učinci
2020 - NEUROSHARE: Sharing tools and expertise in behavioural neuroscience
2020 - 2021 Psihofiziološke i neuralne odrednice plastičnosti živčanog sustava u odrasloj dobi Suradnik
2019 - 2019 Odrednice učinkovitosti neuromodulacijskog kognitivnog treninga Voditelj
2019 - 2023 The neural architecture of consciousness (CA18106)
2018 - 2018 Odrednice učinkovitosti neuromodulacijskog afektivno-kognitivnog treninga Voditelj
2017 - 2017 Uloga nesvjesnih procesa i očekivanja u funkcioniranju radnog pamćenja Suradnik
2016 - 2016 Uloga autobiografskog pamćenja u funkciji dobi Voditelj

Ključni istraživački interes
 • pamćenje
 • rezoniranje
 • kognitivni trening
 • kognitivno starenje
Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
 • European Society for Cognitive Psycholog (ESCoP), European Society for Cognitive Psycholog (ESCoP) (redovni član)
 • Hrvatska psihološka komora (redovni član)
 • Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest, Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest (Član)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD) (redovni član)
 • Hrvatsko psihološko društvo (HPD)
 • Nadzorni odbor, Zagrebačko psihološko društvo
 • Psychonomic Society (redovni član)
 • Upravni odbor, Zagrebačko psihološko društvo ((2020- ))
 • Zagrebačko psihološko društvo
Članstva u organizacijskim odborima skupova
 • 2019. 24. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
 • 2019. The neural architecture of consciousness, COST action (-, -)
 • 2017. 23. Dani Ramira i Zorana Bujasa, Odsjek za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatsko psihološko društvo (-, -)
Uredništva u časopisima
 • Frontiers in Psychology, Frontiers Media ,Lausanne (gost urednik specijalnog broja (Research Topic))
Nagrade i priznanja
 • 2003. Godišnja nagrada društva sveučlišnih nastavnika i drugih znanstvenika

Opis znanstvene djelatnosti
Andrea se bavi proučavanjem mogućnosti i ograničenja našeg kognitivnog sustava s naglaskom na istraživanja procesa pamćenja i inteligencije. Najviše se bavi područjem treninga i osnaživanja kognitivnih sposobnosti te neuralnih i afektivnih korelata uspješnosti treninga.

Osim ovih procesnih, zanimaju ju i šire odrednice uspješnog mišljenja (poput analitičkog rasuđivanja, povjerenje u znanost, teorije zavjere).