Akademski stupanj
Zvanje
Asistent
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
Konzultacije
Ponedjeljkom 10:00 - 11:00
Soba
C-207
Telefon
01 4092 178
E-mail
djdegac@m.ffzg.hr

Đurđica Degač rođena je 1992. godine u Puli, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Akademske godine 2010./2011. upisuje jednopredmetni studij filozofije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu koji završava 2014. godine. Jednopredmetni diplomski studij filozofije završava 2016. godine, a jednopredmetni diplomski studij sociologije završava 2018. godine. Akademske godine 2018./2019. upisuje poslijediplomski doktorski studij sociologije. Doktorski rad piše na temu "Rodne razlike i ključni prediktori namjere napuštanja nastavničke profesije kod srednjoškolskih nastavnika" (mentori: dr. sc. Ksenija Klasnić, izv. prof. i dr. sc. Anton Vukelić, izv. prof.). Od 2016. godine radila je kao honorarna suradnica u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, a od 2017. godine kao stručna suradnica u Odjelu za koordinaciju i osiguranje kvalitete programa Erasmus+ u istoj ustanovi. Od 2018. do veljače 2020. godine bila je nacionalna koordinatorica za obrazovnu mrežu Eurydice (Europska komisija) te je sudjelovala u radu Radne skupine za praćenje nacionalnih podataka i europskih pokazatelja u području obrazovanja (MZO). Od veljače 2020. godine zaposlena je kao asistentica na Odsjeku za sociologiju pri Filozofskom Fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Suradnica je na više sveučilišnih projekata te posebna područja njezinog interesa obuhvaćaju sociologiju obrazovanja, sociologiju roda i metodologiju društvenih znanosti.

Razdoblje Naziv Uloga
2022 - 2023 Konstrukcija i evaluacija skale mentalnog rada u kućanstvu Suradnik
2021 - 2022 Podržane ili pokorene - kvalitativne analize društvenih aspekata zaštite reproduktivnih prava u Republici Hrvatskoj Suradnik
2021 - 2022 Aktivnosti inicijative “40 dana za život” za zaustavljanje pobačaja Voditelj
2020 - 2021 Podržane ili pokorene - prediktori stavova stanovnika RH o seksualnom nasilju i kršenju seksualnih i reproduktivnih prava žena Suradnik
2020 - 2023 Learning how to Teach, Teaching how to Learn. Facing Challenges of Global Change in Higher Education Using Digital Tools for Reflective, Critical and Inclusive Learning on European Historical Landscapes. (EDiToR) Suradnik
2020 - 2021 Društveni, obrazovni i zdravstveni aspekti provedbe nastave na daljinu Voditelj
2020 - 2023 Učenje kroz rad i sustav upravljanja studentskim iskustvom na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Suradnik
2019 - 2020 Umjetna inteligencija i robotika kao razvojni resursi – potencijali, prijepori i perspektive Suradnik

Članstva u profesionalnim udruženjima, stručnim i građanskim udrugama i javnim tijelima
  • European Sociological Association (ESA), profesionalno udruženje (Član)
  • Hrvatsko sociološko društvo (HSD), profesionalno udruženje (Član)
  • The International Study of Religion in Eastern and Central Europe Association (ISORECEA), profesionalno udruženje (Član)

Opis znanstvene djelatnosti
https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/38458