dr.sc. Francesca Maria Gabrielli

Akademski stupanj
doktor znanosti
Zvanje
poslijedoktorand
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
Konzultacije
ponedjeljkom 13:00-13:15; 15:30-16:15
Soba
F 303
Telefon
4092310
E-mail
fmgabrie@ffzg.hr

Rodila se u Goriziji (Italija). Nakon klasične gimnazije, upisala je studij kroatistike i anglistike na Fakultetu stranih jezika i književnosti Sveučilišta u Udinama (Italija), te diplomirala godine 2001. Od 2005. do 2008. radila je kao lektorica pri Odsjeku za talijanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je od prosinca 2008. zaposlena kao znanstvena novakinja. Nakon jednogodišnjeg stipendiranog boravka kao studentica doktorskog studija pri Odsjeku za talijanistiku Sveučilišta NYU (New York University, USA), svoj je studij nastavila u Zagrebu, gdje je upisala “Doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma” pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Objavila je knjigu o pjesništvu Danijela Dragojevića i nekoliko izvornih znanstvenih članaka u kojima se bavi talijanskom i hrvatskom književnošću te posebice ženskim pismom u talijanskom i hrvatskom ranonovovjekovlju. 7. svibnja 2015. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom “Protofeminističke reinterpretacije ženskih biblijskih figura u djelima šest autorica između 15. i 17. stoljeća”, koju je izradila pod mentorstvom dr. sc. Morane Čale, red. prof.

Članci:

“Il nostro sesso è perfetto: strategije otpora u posvetnoj poslanici Marije Gundulić (1582)”, u Crveni ocean: prakse, taktike i strategije rodnog otpora, ur. Lada Čale Feldman, Anita Dremel, Renata Jambrešić Kirin, Maša Grdešić, Lidija Dujić, Centar za ženske studije i Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, 2016, str. 143-166.

“Voci e sguardi di donna nelle rime di Speranza e Giulia di Bona”, u Književnost, umjetnost, kultura između dviju obala Jadrana i dalje od mora IV, ur. Nedjeljka Balić Nižić, Luciana Borsetto, Andrijana Jusup Magazin, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016, str. 37-61.

“Sestra sestri: bilješke o kanconijeru Nade Bunić (Speranze di Bona)”, Građa za povijest književnosti hrvatske 38, HAZU, Zagreb, 2015, str. 83-182.

“Vergine pura, Vergine bella: note sulla rappresentazione di Maria nel canzoniere di Speranza di Bona (Nada Bunić)”, u Zbornik međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Žarka Muljačića (1922.-2009.), ur. Ivica Peša Matracki, Maslina Ljubičić, Nada Županović Filipin i Vinko Kovačić, FF-press, Zagreb, 2014, str. 639-652.

“Réappropriation du corps féminin handicapé: une lecture de L’Innocence trahie (La semplicità ingannata) d’Arcangela Tarabotti”, prev. Clara Manco, u William Spurlin, Anne Tomiche i Pierre Zoberman, ur., Écritures du corps: nouvelles perspectives, Rencontres, série Littérature générale et comparée, (Paris: Garnier, 2013), 189-214

“Adultery and the Gaze: A Reading of Lucrezia Tornabuoni’s Story of Devout Susanna (La istoria della casta Susanna)”, SRAZ LVII (2012), 71-89

“Danteova mistična vizija u imaginariju Camillove Ideje teatra”, Umjetnost riječi 3-4 (2012), 89-114

“Non solo Vergine: protofemminismo nel dialogo verbale/visuale fra Michelangelo e Vittoria Colonna”, u Snježana Husić i Sanja Roić, ur., Hrvatsko-talijanski književni odnosi: Stil i izvornost, Znanstveni skup u spomen na prof. dr. Franu Čalu (Zagreb: FFpress, 2010), 265-284

“God, Gender and Friendship: A Reading of Michelangelo’s Pietà and Vittoria Colonna’s Sonnet 87”, u Lindsay Eufusia, Elena Bellina, Paola Ugolini, ur., About Face: Depicting the Self in the Written and Visual Arts (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2009), 57-70, 218-226 (bilješke), 256-259 (bibliografija)

“Testo e metatesto a confronto: Amor fuggitivo di Torquato Tasso e Ljubčiča uskok di Katarina Patačić”, u Vincenzo Orioles, ur., Nuovi saggi sul plurilinguismo letterario (Rim: Il Calamo, 2001), 129-151

“Talijanska recepcija opusa Ante Kovačića”, u Dean Duda et al., ur., Komparativna povijest hrvatske književnosti (Split: Književni krug, 1999), 57-72

“Eros i melos u Begovićevu Kvartetu”, u Josip Ante Soldo, ur., Milan Begović i njegovo djelo (Vrlika-Sinj: Ogranak Matice hrvatske u Sinju, 1997), 207-213

“Iz realnosti u nadrealnost: interpretacija Mihalićeve zbirke Zavodnička šuma”, u Stjepan Damjanović, ur., Prvi hrvatski slavistički kongres (Zagreb: Hrvatsko filolosko društvo, 1997), sv. II, 365-371. Ponovno objavljen u Branimir Donat, ur., Književna kritika o Slavku Mihaliću (Zagreb: Dora Krupićeva, 2002), 334-340

“Semantička geometrija u poetskom diskursu Dragojevićeve pjesme Kosa”, u Marin Andrijašević, Lovorka Zergollern-Miletić, ur., Tekst i diskurs (Zagreb: Hrvatsko društvo za primijenjenu lingvistiku, 1997), 153-157. Ponovno objavljen pod naslovom: “Kosa”, Quorum 2 (1998): 112-117

Knjiga:

Tra stella e cristallo: analisi comparata delle raccolte “Osservatorio astronomico” (1994) e “Piazza dei fiori” (1994) di Danijel Dragojević (Recco: Le Mani Università, 2001)

Prikaz:

Morana Čale i Lada Čale Feldman U kanonu, studije o dvojništvu (Zagreb: Disput, 2008), Republika 1-3 (2009), 276-281