Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije

Naziv
Interpretativni modeli teorije demografske tranzicije
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
4
Šifra
118164
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje studentica/studenata s različitim populacijskim teorijama iz kojih se u 20. stoljeću razvila dominantna teorija demografske tranzicije. Širi je cilj uputiti studentice/studente na mogućnosti proučavanja povijesne demografije i korištenja njezinih metoda u historiografskom istraživanju.
Sadržaj
 1. Uvodno izlaganje o predmetu i problemima njegova proučavanja. Objašnjenje temeljnih pojmova, upoznavanje s literaturom
 2. Tema: Početak sustavnih demografskih istraživanja. Društveno uvjetovana smrtnost uzrokovana pojavom kuge. Značenje djela Danijela Defoa Dnevnik godine kuge. Istraživanja Johna Graunta, Edmonda Halleyja Petera Süssmilcha.
 3. Tema: Problem prenaseljenosti i problem nedostatka stanovništva u Europi krajem 17. i početkom 18. stoljeća. Populacijski stavovi nacionalnih država. Merkantilizam. Ideje i učenja Jeana- Baptista Colberta, William Pettyja, Richarda Cantillona.
 4. Tema: Fizokrati, njihovo učenje i najvažniji predstavnici. Francois Quesnay i njegova teorija. Načela Adama Smitha u Bogatstvu naroda.
 5. Tema: Thomas Robert Malthus i antipopulacijska teorija. Uzroci prihvaćanja pesimizma Malthusova učenja u Francuskoj.
 6. Tema: Populacijska istraživanja povezana s industrijskom revolucijom. Ideje Davida Ricarda i John Stuarta Milla. Kritičari Malthusova učenja.
 7. Tema:Stavovi marksista prema stanovništvu. Teorija tehnološke nezaposlenosti, odnos rada i kapitala. Učenje Johna Maynarda Keynsa o posljedicama smanjivanja stanovništva.
 8. Tema: Populacijska istraživanja u habsburškim zemljama. Kameralisti. Ideje Nikole Škrleca Lomničkog. Istraživanja stanovništva u Hrvatskoj u okviru znanstvenih projekata i sveučilišnih studija.
 9. Doprinos Petra Matkovića, Frana Vrbanića i Milovana Zoričića znanstvenom proučavanju populacijske problematike u Hrvatskoj.
 10. Tema: Teorija demografske tranzicije. Opće postavke teorije. Istraživači koji su teoriju razvili
 11. Tema: Pristupi u interpretaciji povijesnog modela demografske tranzicije u Hrvatskoj. Problematizacija nekih obilježja toga modela.
 12. Tema: Tema: Primjena teorije demografske tranzicije i njezina povezanost s procesom modernizacije.
 13. Tema: Povijesna demografija - pomoćna znanost u povijesnom istraživanju
 14. Tema: Povijesna znanost – ishodište povijesne demografije.
 15. Tema: Završni zaključci izbornog kolegija

Ishodi učenja
 1. Saznanja o razvoju pov. demografije s osobitim naglaskom na teoriju demografske tranzicije.
 2. Upoznavanje s osnovnom literaturom pov. demografije.
 3. Upoznavanje s teoretskim pristupom i metododologijom pov. demografije.
 4. Primjena stečenog znanja u istraživanjima.
 5. Rasprava o uloga pov. demorafije u pov. istraživanjima.
Metode podučavanja
izlaganje, tumačenje, komparacija, raspravljanje i razgovor o pročitanim tekstovima
Metode ocjenjivanja
usmena i pismena provjera

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 3. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 8., 10. semestar