Osnove perzijskoga jezika (II)

Naziv
Osnove perzijskoga jezika (II)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131588
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
Upoznavanje s morfologijom perzijskoga jezika (glagolska vremena, glagolski načini) te sintaksom jednostavnih i složenih rečenica u perzijskom jeziku.
Sadržaj
 1. Predavanja: Ponavljanje prethodnoga gradivaVježbe: čitanje, prevođenje
 2. Predavanja: Tvorbeni sufiksi (za imenice, pridjeve, priloge)Vježbe: čitanje, prevođenje
 3. Predavanja: PrezentVježbe: čitanje, prevođenje
 4. Predavanja: ImperativVježbe: čitanje, prevođenje
 5. Predavanja: Redni brojevi; negacija prezenta i imperativaVježbe: čitanje
 6. Predavanja: Prijedlozi s izafetomVježbe: čitanje, prevođenje
 7. Predavanja: Posvojno-povratna zamjenica (xod) Vježbe: čitanje, prevođenje
 8. Predavanja: Pismena provjera znanjaVježbe: čitanje, prevođenje
 9. Predavanja: Komparacija pridjevaVježbe: čitanje, prevođenje
 10. Predavanja: ImperfektVježbe: čitanje, prevođenje
 11. Predavanja: Slaganje vremena u rečeniciVježbe: čitanje, prevođenje
 12. Predavanja: Particip prezenta Vježbe: čitanje, prevođenje
 13. Predavanja: Prošlo-sadašnje vrijeme Vježbe: čitanje, prevođenje
 14. Predavanja: Slaganje vremena u rečeniciVježbe: čitanje, prevođenje
 15. Predavanja: Ponavljanje gradiva i priprema za ispitVježbe: čitanje, prevođenje

Ishodi učenja
 1. Opisati i objasniti morfološke i sintaktičke kategorije u perzijskom jeziku.
 2. Analizirati i objasniti gramatički ustroj perzijske rečenice.
 3. Samostalno čitati, analizirati i prevoditi jednostavnije tekstove na perzijskom jeziku.
 4. Prevoditi jednostavnije rečenice s hrvatskog na perzijski jezik.
Metode podučavanja
Predavanja i vježbe, čitanje, analiziranje i prevođenje tekstova s perzijskog na hrvatski i obratno.
Metode ocjenjivanja
Završna ocjena donosi se na temelju pismene provjere znanja, a uključuje i vrednovanje kontinuiranog zalaganja studenta tijekom semestra (aktivnost na nastavi).

Obavezna literatura
 1. Alavi, Bozorg i Lorenz, Manfred: Lehrbuch der persischen Sprache, Leipzig, 1974.
 2. Lambton, Ann K.S.: Persian Grammar, Cambridge University Press, Cambridge, 1974.
 3. Farzad, Narguess: Teach Yourself Modern Persian, Hodder Headline, London, 2004.
Dopunska literatura
 1. Lambton, Ann K.S.: Persian Vocabulary, Cambridge University Press, Cambridge, 1975.

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 2. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar
 3. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar