Psihoakustika - seminar

Naziv
Psihoakustika - seminar
Organizacijska jedinica
Odsjek za fonetiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124279
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Odabire se jedan od psihoakustičkih problema planira se i provodi pokus koji bi trebao dati odgovor na postavljeno pitanje. Rad završava seminarskim radom koji se predstavlja auditoriju.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje.
 2. Pregled područja interesa u području psihoakustike
 3. Pregleda respoloživih računalnih alata.
 4. Odabir teme istraživanja.
 5. Provođenje pilot istraživanja.
 6. Analiza rezultata.
 7. Prezentiranje rezultata istraživanja.

Ishodi učenja
 1. samostalno planirati i provoditi znanstvena istraživanja u području fonetskih znanosti
 2. prezentirati rezultate i relevantne zaključke istraživanja u području fonetskih znanosti
 3. primijeniti psihoakustičke spoznaje pri oblikovanju akustičkih stimulusa, proceduri testiranja i interpretaciji rezultata istraživanja
 4. upravljati prijenosom, snimanjem i reprodukcijom govora na raznim medijima
 5. dizajniranje pokusa s govornim signalom, koji mogu odgovoriti na postavljeni problem
 6. kritički prosuđivati znanstvenu literaturu iz područja fonetskih znanosti
Metode podučavanja
Uvodna predavanja. Seminar.
Metode ocjenjivanja
Prezentacija seminara Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Izbor svježih znanstvenih članaka iz relevantnih časopisa, koji mogu pružiti uvid u "state of art" s obzirom na konkretnu odabranu temu seminara, koju svaki student sam odabire.
 2. Petz, Boris. Osnovne statističke metode za nematematičare, Zagreb.
Dopunska literatura
 1. E. Zwicker, H. Fastl. (1999). Psychoacoustics, Springer.
 2. B.C.J. Moore (1997). An introduction to the psychology of hearing, Academic Press.

Obavezan predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
 1. Fonetika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij